Postępowanie cywilne - strona 34

Wzór pisma-Umowa przewozu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1267

UMOWA PRZEWOZU Zawarta dnia w pomiędzy reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Wysyłającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Przewoźnikiem. §1. Przewoźnik zobowiązuje się do §2. Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi za usługi zł Zapł...

Wzór pisma-Umowa zlecenia I

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

UMOWA ZLECENIA zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą , a zwanym dalej Zleceniobiorcą. § 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następującą pracę: § 2 Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od do § 3 1. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorc...

Wzór pisma-Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU zawarta dnia w pomiędzy przy ul. , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. , reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczejzwaną dalej Spółką a zam. w przy ul. legitymującym się do...

Wzór pisma-Umowa zlecenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

UMOWA ZLECENIA zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Zleceniodawcą , a zwanym dalej Zleceniobiorcą. § 1 Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności : dla Zleceniodawcy i w jego imieniu. § 2 Zleceniobiorca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa...

Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

WEZWANIE PRACOWNIKA DO PRZEPROSZENIA KLIENTA Z POWODU NIEODPOWIEDNIEGO ZACHOWANIA dnia, Adresat: Szanowny Panie, dzisiaj dzwonił do mnie (imię i nazwisko klienta) ze skargą na Pana. Klient powoływał się na rozmowę telefoniczną z dnia twierdząc, że nie chciał Pan udzielić odpowiedzi na jego py...

Zapytanie o referencje dla kandydata do pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

ZAPYTANIE O REFERENCJE DLA KANDYDATA DO PRACY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niżej wymieniona osoba jest kandydatem do pracy w naszym przedsiębiorstwie i podpisała oświadczenie zezwalające na zapytanie o referencje. Będziemy zobowiązani za podanie nam Państwa opinii i doświadczeń o kandydacie...

Zażalenie powoda co do kosztów procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Wrocław, 10.10.2000 r Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział Gospodarczy za pośrednictwem, Sądu Rejonowego we Wrocławiu Powód: Jan Nowak Ul. Kacza 12 Wrocław Wpis do ewidencji 123456 UM we Wrocławiu Pozwany: “INKA” s.c. Ul. Kocia 12 we Wrocławiu Sgn. akt 123/aa/00 Wartość przedmiotu zaskarżeni...

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

Wrocław, 10.10.2000 r Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział Gospodarczy za pośrednictwem, Sadu Rejonowego we Wrocławiu Powód : Jan Nowak Ul. Kacza 12 Wrocław Wpis do ewidencji 123456 UM we Wrocławiu Pozwany: “INKA” s.c. Ul. Kocia 12 we Wrocławiu Sgn. akt 123/aa/00 Wartość przedmiotu  zaskarżeni...

Zażalenie powoda na postanowienie sądu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Wrocław, 10.10.2000 r Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział Gospodarczy za pośrednictwem, Sadu Rejonowego we Wrocławiu Powód : Jan Nowak Ul. Kacza 12 Wrocław  Wpis do ewidencji123456 UM we Wrocławiu Pozwany : “INKA” s.c. Ul. Kocia 12 Wrocław Sgn. akt 123/aa/00 Wartość przedmiotu zaskarżenia: ...

Zezwolenie na wykonanie fotografii w celach reklamowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH , dnia Adresat: Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie moich fotografii, jak również nagrania dźwiękowego i późniejszego ich wykorzystywania (zarówno fotografii, jak nagrań dźwiękowych) wraz z innymi fotografiami i nagraniami w celach rekla...