Zażalenie powoda co do kosztów procesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zażalenie powoda co do kosztów procesu - strona 1 Zażalenie powoda co do kosztów procesu - strona 2

Fragment notatki:

Wrocław, 10.10.2000 r
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wydział Gospodarczy
za pośrednictwem,
Sądu Rejonowego we Wrocławiu
Powód: Jan Nowak
Ul. Kacza 12 Wrocław
Wpis do ewidencji 123456 UM we Wrocławiu
Pozwany: “INKA” s.c.
Ul. Kocia 12 we Wrocławiu
Sgn. akt 123/aa/00 Wartość przedmiotu zaskarżenia: 222 zł. Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego we Wrocławiu zawarte w pkt 4 wyroku z dnia 14.09.2000 r., sgn. akt 123/aa/00 Zaskarżam orzeczenie Sadu Rejonowego we Wrocławiu o kosztach procesowych, zawarte w powyższym wyroku, doręczonym w dniu 8.10.2000 r., i wnoszę :
1. Zmianę zaskarżonego orzeczenia o kosztach i zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 222 zł
2. Zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych,
Uzasadnienie Sąd Rejonowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 14.09.2000 r. rozstrzygnął spór o zapłatę należności za transport i z dochodzonej przez powoda kwoty 777 zł zasądził kwotę 776 zł a koszty postępowania zniósł wzajemnie.
Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił faktu, że zasądzoną na rzecz powoda kwotę strony ustaliły w czasie sporu, dokonując wspólnie obrachunku należności za usługi transportowe.
Przepis art. 100 k.p.c. stanowi, że sąd może kosztami procesu obciążyć jedną ze stron w przypadku częściowego uwzględnienia żądania pozwu, jeżeli określenie należnej sumy zależało od wzajemnego obrachunku.
Wobec powyższego zażalenie jest uzasadnione.
Jan Nowak ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz