Prawo rzymskie - strona 33

Odpowiedzialność w zobowiązaniach-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

322. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZOBOWIĄZANIACH. Odpowiedzialność w zobowiązaniach była w znacznej mierze uzależniona od rodzaju winy za niewypełnione zobowiązanie. W związku z powyższym można mówić o odpowiedzialności na podstawie dolus i culpa z czego pierwsza oparta była na najwyższym stopniem winy i ozna...

Odpowiedzialność za siłę wyższą i przypadek-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

325. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIŁĘ WYŻSZĄ I PRZYPADEK. Odpowiedzialność za siłę wyższą i przypadek zwykły dotyczyła w większości sytuacji jedynie właściciela rzeczy będącej przedmiotem zobowiązania. Taka sytuacja miała miejsce jeśli rzeczą zobowiąza...

Kontrakty nienazwane-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

346. KONTRAKTY NIENAZWANE. Kontrakty nienazwane (contractus innominati) wykraczały poza normy systemu zobowiązań. Powstały one w czasach póżniejszych i były odpowiedzią na coraz to bardziej rozleglejsze wymagania stron w stosunkach pomiędzy sobą. Powstały one na skutek rozszerzenia systemu kontrakto...

Kontrakty realne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

342. KONTRAKTY REALNE. Kontrakty realne należały do zobowiązań z kategorii podziału ze względu na żródło powstania węzła obligacyjnego. Kontrakty realne dochodziły do skutku na podstawie porozumienia stron któremu towarzyszyło przekazanie rzeczy będącej przedmiotem zobowiązania. Początkowo do kontra...

LEX AQUILIA i bezprawne wyrzązdenie szkody-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

416. LEX AQUILIA I BEZPRAWNE WYRZĄDZENIE SZKODY. Ustawa z 286 r. pne dotycząca bezprawnego uszkodzenia lub zniszczenia cudzej własności. Ustawa ta w głównym stopniu regulowała sprawy zabójstwa cudzego niewolnika lub zwierzęcia czworonożnego lub ich zranienia. W przypadkach tych sprawca był zmuszony ...

LEX RHODIA DE IACTU-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

381. LEX RHODIA DE IACTU. Lex rhodia de iactu było to prawo dotyczące umowy o dzieło jakim był transport morski. Prawo to wchodziło w skład kontraktów realnych i konsensualnych a dotyczył korzystania z cudzej pracy polegającej na przewożeniu...

PACTA NUDA I PACTA VESTITA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

392. PACTA NUDA I PACTA VESTITA. Pacta jako umowy nieformalne dochodziły do skutki na mocy prostego porozumienia. Z biegiem lat powstały następujące pacta dzielace się ze względu na ochronę procesową pacta nuda dające podstawę jedynie do ekscepcji

Pożyczka morska-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

351. POŻYCZKA MORSKA. Specyficznym rodzajem pożyczki była pożyczka morska która z racji wysokich odsetek oraz specyficznej formy odpowiedzialności była wyjątkowa. Ze względu na fakt iż żegluga w owym czasie była bardzo ryzykowna pożyczka ta miała w myśl prawa rzymskiego ustanowione najwyższe stopy p...

Pochodne sposoby nabycia własnośc-opracowaniei

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

268. POCHODNE SPOSOBY NABYCIA WŁASNOŚCI. Pochodne sposoby nabycia własności cechowały się tym że nabycie następowało z udziałem poprzednika tzn. nabywca wywodzi swoje prawa od zbywcy. Na gruncie prawa rzymskiego istniały trzy rodzaje pochodnego nabycia własności które możemy podzielić na dwie gałęzi...

Podmoity i przedmiot zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

317. PODMIOTY I PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA. W zobowiązaniu musiały wystąpić co najmniej dwa podmioty z których jeden był wierzycielem a drugi dłużnikiem. Mogło w zobowiązaniu wystąpić jednak wielkość podmiotów i to z różnych względów. Po pierwsze ze względu na rodzaj zobowiązania czy było ono jednostkow...