Prawo cywilne - strona 33

Przedmiot wykonania zobowiązania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

PRZEDMIOT WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA Rzeczy oznaczone co do gatunku Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych, co do gatunku, a ich jakość nie została oznaczona ani przez czynność prawną lub właściwe przepisy, ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy śre...

Przesłanki ochrony - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

PRZESŁANKI OCHRONY (pauliańskiej) Chroniona wierzytelność wierzytelność musi być zaskarżalna (nie jest konieczne aby była wymagalna) ochroną pauliańską objęte są tylko wierzytelności pieniężne (te które od początku opiewały na świadczenia w pieniądzu, ale także o wartości pieniężnej

Przesłanki odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Zasada odpowiedzialności Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Ten, kto z działalności gospodarczej odnosi korzyść, powinien także ponosić ryzyko niebezpieczeństw z tym związanych dla innych i odpowiadać za szkody stąd wynikłe, mimo iż są one pr...

Przesłanki odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Prowadzącego przedsiębiorstwo Prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład o cechach wskazanych wyżej ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa l...

Solidarność dłużników - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW (BIERNA) Pojęcie Solidarność dłużników znamionują następujące cechy: wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia, jeżeli zostanie ono w całości i w należyty sposób spełnione lub jeżeli wierzyciel w inny sposób zostanie zaspokojony zobowiązanie wy...

Solidarność wierzycieli - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI (CZYNNA) Pojęcie i funkcja Charakteryzuje się ona tym, że po stronie wierzytelności występuje kilka podmiotów. Jednakże dłużnik zobowiązany jest tylko do jednego świadczenia, które może spełnić do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych. Zaspokojenie któregokolwiek z w...

Stosunek prawny typu względnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

Stosunek prawny typu względnego Stosunek zobowiązaniowy jest stosunkiem prawnym typu względnego- polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Osoby te są już znane w chwili powstania zobowiązania (nie jest to konieczne- wystarczy aby wskazany został sposób ich oznaczenia na tyl...

Struktura prawa zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

STRUKTURA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ Część ogólna i szczegółowa Część ogólna - zagadnienia uregulowane w art. 353- 534 KC- normy części ogólnej bezpośrednio odnoszą się do szczegółowych typów zobowiązań z księgi III KC, a także do stosunków zobowi...

Swoboda umów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

SWOBODA UMÓW Pojęcie Umowa jest skonstruowaną przez system prawny czynnością konwencjonalną. Swoboda umów- kompetencja do kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu lub wielostronnych oświadczeń woli. Zawarta w...

Szczególny reżim przedawnienia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

SZCZEGÓLNY REŻIM PRZEDAWNIENIA W myśl art. 442 KC należy rozróżnić dwie następujące sytuacje, dla których ustalono inne terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynów niedozwolonych: Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, wówczas roszczenie ulega przedawnieniu z upływe...