Umowa o udział w imprezie turystycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o udział w imprezie turystycznej - strona 1 Umowa o udział w imprezie turystycznej - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr .......... Zawarta dnia .................................... w ........................................................................pomiędzy ....................................................................................................................................................... z siedzibą w ............................................., ul. .............................................................................. reprezentowanym ......................................................................................................................... zwanym dalej Organizatorem a ....................................................................................................................................................... zamieszkałym w .......................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... data i miejsce urodzenia ............................................................................................................... nr i seria do.................................................................................................................................... zwanym dalej Zamawiającym. § 1 Przedmiotem umowy jest impreza turystyczna nr ....................................................... o nazwie: ....................................................................................................................................................... Miejscem docelowym imprezy jest .............................................................................................. w państwie docelowym.................................................. uwzględnieniem państw tranzytowych ....................................................................................................................................................... Jako środek transportu przewiduje się.......................................................................................... Trasa przejazdu............................................................................................................................. § 2 Impreza turystyczna wymieniona w § 1 odbędzie się w terminie ....................... ................................................................................................................................ § 3 Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej wymienionej w § 1, na warunkach ustalonych w programie imprezy oraz w ogólnych warunkach uczestnictwa. Program imprezy i ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralne części umowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz