Wzór pisma-Nota obciążeniowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Nota obciążeniowa - strona 1

Fragment notatki:

Warszawa, 22 lipca 2000 r.
„Omar” Sp. z o.o.
ul. Taka 3
02-122 Warszawa
NIP: 648-007-98-52 „INKA” Sp. z o.o.
ul. Mokra 100 02-233 Warszawa NOTA OBCIĄŻENIOWA nr 03/01/00 Niniejszym obciążamy Państwa kwotą ........................... zł (słownie: ........................................ ...................................... zł .................. gr.) z tytułu nie wywiązania się z § 5 pkt 2 umowy usług handlowych zawartej w dniu 10 stycznia 2000 r.
Informujemy, iż powyższa kwota zostanie potrącona z płatności za usługę handlową określoną w § 2 wspomnianej umowy.
.............................................. ......................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej (czytelny podpis osoby uprawnionej do do wystawienia noty obciążeniowej) do odebrania noty obciążeniowej) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz