Postępowanie cywilne - strona 31

Wzór pisma-Deklaracja wekslowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

Deklaracja wekslowa zawarta w dnia pomiędzy zwanym dalej Remitentem, a zwanym dalej Wystawcą weksla. § 1 Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili wystawienia (weksel własny in blanco) wystaw...

Informacja o nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

INFORMACJA O TRUDNOŚCIACH I NIEWYPŁACENIU TRZYNASTEGO WYNAGRODZENIA , dnia Do wszystkich pracowników Ten rok był bardzo trudny dla naszego przedsiębiorstwa. Jestem przekonany, że sami orientujecie się, jak ciężko odczuliśmy straty z powodu braku zamówień z firm , do których doszło z powodu , co ...

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

INFORMACJA O WYCOFANIU Z PRODUKCJI STAREGO MODELU URZĄDZENIA , dnia Adresat: Szanowny Panie, serdecznie dziękuję za miły list i wiele ciepłych słów pod adresem naszego (nazwa urządzenia), które nie zawiodło Pana w ciągu dwudziestu lat eksploatacji. (nazwa wyrobu) został zmodyfikowany tylko ra...

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

INFORMACJA O ZABLOKOWANIU TOWARU I SPRZEDAŻY NA WOLNYM RYNKU , dnia Adresat: Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego informujemy Państwa, że przysługuje nam ustawowe prawo zastawu towaru, który przechowujecie Państwo w naszych magazynach. Nieuiszczone opłaty za magazynowanie towaru wynoszą na dzi...

Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU I USTALENIU WYNAGRODZENIA , dnia Adresat: Szanowny/-a Panie/Pani, mamy przyjemność poinformować Pana/Panią o akceptacji podania o zatrudnienie w naszej firmie na stanowisku , na czas określony. W pierwszym okresie pracy od do Pana/Pani bezpośrednim przełożonym będz...

Informacje o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW , dnia (imię i nazwisko pracownika) (adres) Szanowny Panie, z pewnością orientuje się Pan w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do redukcji niektórych etatów. Z przykrością muszę poinformować, że należy do n...

Pośrednictwo w sprawie drugiej osoby

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

LIST POLECAJĄCY - POŚREDNICTWO W SPRAWIE DRUGIEJ OSOBY , dnia Adresat: Szanowny Panie, pragnę Pana poinformować, że (imię i nazwisko pracownika) przez wiele lat zatrudniony był w księgowości w naszym przedsiębiorstwie. Z powodów rodzinnych przeprowadza się w Pański rejon i szczerze żałuję z pow...

Wzór pisma-Naprawa gwarancyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1582

NAPRAWA GWARANCYJNA , dnia Adresat: Szanowny Panie, niniejszym potwierdzamy odbiór wyrobu do naprawy gwarancyjnej. Chciałbym zauważyć, że w instrukcjach napraw gwarancyjnych określono, że bezpłatne naprawy obejmują części zamienne przez okres jednego roku, a pracę serwisu przez okres dziewięćdz...

Wzór pisma-Negatywna ocena byłego pracownika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1827

NEGATYWNA OCENA BYŁEGO PRACOWNIKA , dnia Adresat: (osoba zwracająca się z prośbą o referencje) Szanowny/(-a)Panie/Pani, z przykrością odpowiadam na Pańskie zapytanie o (imię i nazwisko kandydata). Osobiście mam doń wiele sympatii, jednak, chcąc być uczciwym, nie mogę go polecić jako pracownika....

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

NIEPRZYJĘCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA DOTYCZĄCEJ ZWROTU TOWARU , dnia Adresat: Szanowny Panie, dziękujemy uprzejmie za pismo dotyczące zwrotu naszego towaru, zakupionego dnia, na podstawie zamówienia nr Z przykrością jednak konstatujemy, że pismo Pana dotyczy artykułu, który został już wysłany i zap...