Postępowanie cywilne - strona 30

note /search

Zasada równouprawnienia stron i uczestników postepowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

ZASADA RÓWNOUPRAWNIENIA STRON I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA: pozostaje w ścisłym związku z wyrażoną w Konstytucji w art. 32 zasadą równości obywateli wobec prawa; jej konkretyzacją w odniesieniu do sądów jest art. 7 uUSP, zgodnie z którym postępowanie przed sądami powszechnymi toczy się na zasadzie r...

Zasady skupienia materiału procesowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

ZASADA SKUPIENIA MATERIAŁU PROCESOWEGO: ma zapewnić szybkość postępowania (art. 6 Kpc - Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.) skupienie całego materia...

Zasada sporności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

ZASADA SPORNOŚCI: tylko tryb procesowy postępowania rozpoznawczego; jako jedna z pierwszych zasad w opozycji do zasady inkwizycyjności; dotycząca gromadzenia materiału procesowego, tj. twierdzeń faktycznych i służących sprawdzeniu tych t...

Zasady orzekania w postępowaniu cywilnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1365

ZASADY ORZEKANIA W POSTĘP. CYWILNYM- 3 zasady: 1. Zasada co do przedmiotu orzekania 2. zasada co do czasu orzekania 3. Zasada co do podstaw orzekania ad1.] odnosi się do przedmiotu postępowania czyli do roszczenia procesowego. Zgodnie z art 321 sąd nie może orzekać co do przedmiotu który nie był ...

Zasady występujące w postępowaniu dowodowym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

ZASADY WYSTĘPUJĄCE W POSTĘPOWANIU DOWODOWYM: 1. Zasada kontradyktoryjności - strony mogą powoływać się na sprzeczne fakty 2. Zasada równości - każda ze stron ma uprawnienie do wskazywania faktów, źródeł dowodowych 3. Zasada bezpośredn...

Zaskarżanie orzeczeń-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zaskarżanie orzeczeń:   Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jest sporne jak zakwalifikować tą skargę, dlaczego? Co charakteryzuje każdy środek zaskarżenia:   Musi przejawiać jedną z dwóch cech: uwzgl...

Zawieszenie postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA Cechą charakterystyczną postępowania cywilnego jest jego dynamika umiejscowiona w określonym miejscu i czasie. W trakcie postępowania jako złożonego aktu dynamicznego mogą zaistnieć zdarzenia uniemożliwiaj...

Zdolność procesowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

ZDOLNOŚĆ PROCESOWA: Art. 65 kpc zdolność do podejmowania czynności procesowych Jest kwalifikacją prawną, którą ustawa wiąże z określonymi podmiotami Musi j a posiadać każ...

Zmiana powództwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

ZMIANA POWÓDZTWA wg Braniewicza - zmiana powództwa polega na wytoczeniu, w ramach toczącego się procesu, nowego powództwa zamiast lub obok powództwa pierwotnego. cofnięcie pierwotnego kumulacja roszczeń powództwa wg Siedleckiego - zmiana powództwa oznacza zmiany pod względem przedmiotowym, dotyc...

Najczęsciej używane zwroty w pismach służbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH Szanowni Państwo, Szanowni Drodzy partnerzy, Drodzy przyjaciele, Dziękujemy za zainteresowanie Państwa Zapewniamy Państwa o wysokiej jakości naszych wyrobów... Ze względu na ogromne zainteresowanie rynku nowymi rozwiązaniami oprogramowania, prag...