Prawo rzymskie - strona 30

Mancypacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Mancypacja (macipatio). Mancypacja pierwotnie była formalnym aktem kupna-sprzedaży, dokonywanym w obecności 5 świadków, pełnoprawnych obywateli rzymskich oraz trzymającego wagę (libr...

ACTIO FURTI I CONDICTIO FURTIVA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

413. ACTIO FURTI I CONDICTIO FURTIVA. Były to procesowe środki ochrony jakie krzysługiwały poszkodowanemu. Prawo do wniesienia actio furti a więc legitymację miała każda osoba która była odpowiedzialna za strzezenie danej rzeczy. W zalezności od tego czy dochodziło do

ACTIO VENDITI I ACTIO EMPTI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

371. ACTIO VENDITI I ACTIO EMPTI. Actio venditi I action empti są to rodzaje powództw jakie przysługiwały sprzedającemu i kupującemu w kontraktach realnych, konsensualnych czyli w kontrakcie sprzedaży. Aba te powództwa oparte na bona fides cz...

ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

425. ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS. Były to powództwa o charakterze dodatkowym Powództwa te dotyczyły zobowiązań jakie ciążyły na osobach alieni iuris czyli takich k...

ADSTIPULATOR, SOLUTIONIS GRATIA ADIECTUS, ADPROMISSOR-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

360. ADSTIPULATOR, SOLUTIONIS GRATIA ADIECTUS, ADPROMISSOR. Adstipulator była to osoba zwana wierzcielem ubocznym która działając w jego imieniu mogła przyjąć, zmienić i rozwiązać stypulacyjny węzeł obligacyjny czyli obowiązanie poprzez posiadanie z wierzycielem ściśle osobistego węzła. Jeżeli uczyn...

Bezpodstawne wzbogacenie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

404. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE. Bezpodstawne wzbogacenie należało do zobowiązań quasi ex contractu czyli jak gdyby z kontraktu. Zobowiązanie takie występowało wówczas gdy zbywcaprzez przypadek lub pomyłkę albo też na skutek sytuacji...

COMPROMISSUM I RECEPTUM ARBITRI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

399. COMPROMISSUM I RECEPTUM ARBITRI. Receptum compromissum I receptum arbitri były to umowy które uzyskały ochrone procesową na podstawie konstytucji cesarskich (leges). Kompromis polegał na powierzeniu przez strony paktu prywatnemu sędziemu rozstrzygnięcie istniejącego pomiędzy nimi sporu. Umowa t...

CONTRACTUS MOHATRAE, DATIO IN SOLUTUM, DATIO SOLUTIONIS CAUSA-opracowa...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1729

349. CONTRACTUS MOHATRAE, DATIO IN SOLUTUM, DATIO SOLUTIONIS CAUSA. Contractus mohatrae była to forma pożyczki lecz nie wprost. Wierzyciel przekazywał dłużnikowi jakąś rzecz z upoważnieniem na jej sprzedaż a otrzymane w ten sposób pieniądze traktowane były jako pożyczka. Datio in salutum było natomi...

EMPTIO SPEI - EMPTIO REI SPERATAE-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

367. EMPTIO SPEI - EMPTIO REI SPERATAE. Wyrażenia te oznaczają sprzedaż rzeczy spodziewanej w przyszłości lub też szansy majątkowej czyli nadziei na daną rzecz. Emptio spei i emptio rei speratae były więc rzeczami niematerialnymi wchodzącymi w skład umowy sprzedaża czyli w skład kontraktów realnych ...

Ewikcja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1778

372. EWIKCJA. Ekwicja była według prawa rzymskiego odpowiedzialnością za wady prawne przedmiotu sprzedaży. Za wady prawne uważano sprzedaż rzeczy cudzej lub też sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem lub inną formą a sprawiającą że dana rzecz nie nadawała się do zbycia. Odpowiedzialność za wady prawne ...