Fizyka - strona 30

note /search

Wyznaczanie modułu sztywności

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 847

WYZNACZANIE MODUŁU SZTYWNOŚCI METODĄ DYNAMICZNĄ 1. WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ , RODZAJE ODKSZTAŁCEŃ . Porównując zachowanie się ciał pod wpływem przyłożonych do nich sił, widzimy istotne różnice pomiędzy ich właściwościami w różnych stanach skupienia . Gazu, ściskane z zewnątrz , zacznie zmniejszają...

Wektory

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1309

2.1. Określenie i rodzaje wektorów. Mnożenie wektora przez skalar     Wielkości fizyczne występujące w mechanice i innych działach fizyki można  podzielić na  skalary  i  wektory . Aby określić wielkość skalarną, wystarczy podać  tylko jedną liczbę. Wielkościami takimi są masa, czas, temperatura,...

Mostek Wheatstone'a

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1883

Zagadnienia teoretyczne Do pomiaru nieznanych oporności korzysta się z obwodu zwanego mostkiem  Wheatstone’a.  Obwód ten składa się z nieznanego oporu, Rx, trzech znanych  oporników, R1, R2, i R3 (gdzie R1 jest wycechowanym potencjometrem lub zestawem  oporników dekadowych), 

Wilgotność powietrza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

Wilgotność powietrza  - zawartość  pary wodnej w  powietrzu. Maksymalna wilgotność, czyli maksymalna ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza silnie zależy od  temperatury pow ietrza. Im  wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Przekroczenie maksymaln...

Wprwoadzenie do mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

1.1. Cel i przedmiot mechaniki      Mechanika ogólna jest wykładana na uczelniach technicznych na kierunku  mechanika i budowa maszyn oraz na innych kierunkach, takich jak transport,  zarządzanie i marketing, inżynieria materiałowa. Celem nauczania tego przedmiotu  jest z jednej strony pogłębieni...

Wybrane zastosowania techniki ultradźwiękowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1519

  Wybrane zastosowania techniki ultradźwiękowej Tabela pomiarów i wyników do ćwiczenia 17.1 nr m 2r d V ρ t v E próbki kg m m m3 kg/m3 s m/s N/m2 I pleksi II drewno III alum. 0,03546 0,02432 0,16632 0,0452 0,0461 0,0594 0,0186 0,0195 0,0224 0,2985*10-4 0,3255*10-4 0,6207*10-4 1167,9 747,2 2679,6 ...

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1197

Ćwiczenie 20 WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO  CIAŁ STAŁYCH Tabela pomiarów i wyników do ćwiczenia 20 P w m m p T w U w T k U k T w c c K J kg kg K V K V K K kg J  K kg J  Tabela cechowania termopary   K T  20 25 30 35 40 45 50 55   V U ≈…...

Wyznaczanie oporu przewodnika

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 4851

                                                            Ćwiczenie 26                                           Wyznaczanie oporu przewodnika. Tab.1. Schemat  połączeń Numer  opornika I U RA RV RX A V    A 3 0,06 5,1 0,173 6,1 103 85 7 0,1 4,8 48 B 3 32 10-3 3,2 1,56 6,1 103 100 7 32 10...

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1988

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa Tabela Pomiarów i wyników do ćwiczenia 28.1 Nr zestawu ogniw Nr ogniwa Epom R1 + R2 Rx Rz Ez Ex V Ω Ω Ω V V I 12 4000 466 305 1,0183 1,56 Wzór roboczy: Ex = Rx/Rz * Ez  [Ω/Ω * V = V] Ex =...

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1519

Ćwiczenie 29 Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa. Tab.1. Rx Rz  z  x   V V 296,9 179,5 1,0183 1,684 Gdzie: Rx – opór na R1, gdy podłączone jest źródło  x Rz – opór na R1, gdy podłączone jest źródło  z  z – wzorcowe źródło siły elektromotorycznej – ogniwo normalne Westona o SEM równe...