Wilgotność powietrza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wilgotność powietrza - strona 1 Wilgotność powietrza - strona 2 Wilgotność powietrza - strona 3

Fragment notatki:


Wilgotność powietrza  - zawartość  pary wodnej w  powietrzu. Maksymalna wilgotność, czyli maksymalna ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza silnie zależy od  temperatury pow ietrza. Im  wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Przekroczenie maksymalnej wilgotności (np. w wyniku obniżenia temperatury powietrza) powoduje skraplanie się pary wodnej. Dlatego  właśnie powstaje wieczorna (nocna)  rosa. N agrzane w dzień powietrze może zawierać w sobie dużo pary wodnej, gdy przychodzi noc,  powietrze ochładza się i spada przez to maksymalna ilość pary wodnej, która może być w nim zawarta. Nadmiar pary wodnej skrapla się,  tworząc na powierzchni ziemi kropelki rosy ( zobacz:  punkt rosy) . Wilgotność charakteryzuje się na różne sposoby. Najpopularniejsze to:   wilgotność bezwzględna  -  masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m³ powietrza,   wilgotność właściwa  -  masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą  wodną),   wilgotność względna  -  wyrażony w procentach stosunek  ciśnienia cząstkowego pa ry wodnej zawartej w powietrzu do prężności  pary wodnej nasyconej w  tej samej temperaturze,   prężność pary wodnej  - ciśnienie parcjalne (cząstkowe), wywierane przez parę wodną w powietrzu. Maksymalna zawartość wody (g/m³) w powietrzu w zależności od jego temperatury Maksymalna prężność pary (hPa) E = 6,1078 * 10( T  *  A ) / ( T  +  B ) gdzie T - temperatura w °C dla temperatur  0 stopni °C  A = 7,5 B = 237,3 dla temperatur 

(…)

… ciepła, która jest równa
wykonanej pracy. W praktyce jest to niemożliwe ponieważ tak powolnego procesu nie można przeprowadzić.
Izotermiczna zmiana stanu oznacza, że temperatura mieszaniny gazu jest stała przy zmiennej wartości ciśnienia i objętości.
Ilość odprowadzanego ciepła określona jest wzorem:
q - ilość ciepła (J)
m - masa (kg)
R - indywidualna stała gazowa (J/kg x K)
T - temperatura bezwzględna…
… (%) f = e/E*100%
m - współczynnik objętościowego rozszerzania gazów równy 1/273 (0,00366)
e - aktualna prężność pary
E - maksymalna prężność pary
t - temperatura powietrza w °C [1]
Wilgotność względna powietrza 60% oznacza, że powietrze zawiera 60% ilości pary nasyconej, która mogła by być w nim zawarta w tej
temperaturze. Wilgotność 0% oznacza, że w powietrzu nie ma pary wodnej. Powietrze…
… precyzuje zależność zmiany energii wewnętrznej od dostarczonego ciepła i pracy.
Wzór I zasady termodynamiki
Pierwsza zasada termodynamiki wyraża się następującym wzorem:
∆U = Q + W
∆U - zmiana energii wewnętrznej ciała/układu - jednostka w układzie SI: dżul J
Q - ciepło dostarczone do ciała/układu - jednostka w układzie SI: dżul J
W - praca wykonana nad ciałem/układem - jednostka w układzie SI: dżul J…
… między cząsteczkami. Procesem odwrotnym do parowania jest skraplanie pary.
Gdy ciśnienie pary nasyconej zrówna się z ciśnieniem otoczenia, wówczas proces parowania - zwany wówczas wrzeniem - zaczyna
zachodzić również w całej objętości cieczy.
Proces parowania z bezpośrednim przejściem pomiędzy fazą stała a parą nazywamy sublimacją.
Przemiany fazowe związane z parowaniem i sublimacją opisuje równanie Clapeyrona…
… nie ma.
przemiana izochoryczna
Izochoryczna zmiana stanu oznacza wzrost ciśnienia przy stałej objętości.
Podgrzewanie gazy w zamkniętym zbiorniku jest przykładem przemiany izochorycznej. Ilość ciepła określona jest wzorem:
q - ilość ciepła (J)
m - masa (kg)
cv - ciepło właściwe przy stałej objętości (J/kg × K)
T - temperatura bezwzględna (K)
przemiana izobaryczna
Izobaryczna zmiana stanu oznacza wzrost objętości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz