Prawo rzymskie - strona 29

note /search

Zastaw powierniczy i umorzenie zobowiązań - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Umorzenie zobowiązań według prawa cywilnego: Charakterystyka problemu - dokonywane z mocy samego prawa ze skutkiem dla wszystkich zainteresowanych. Wykonanie zobowiązania - prawidłowe: Wykonawca - sam dłużnik, lub osoba postronna. Przyjmujący - wierzyciel, lub osoba upoważniona. Treść - świadcz...

Zdolność prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Zdolność prawna zależała od statusów libertatis i civitatis Statusy: Libertatis, Civitatis, Familia. Senatus consultum 52r. n.e. Kiedy kobieta wolna obcuje z niewolnikiem, po 3-krotnym upomnieniu, zostaje ona osobą niewolną. II w. n.e. favor libertatis - popieranie wolności Sposoby wyzwalania...

Zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

Pojęcie zobowiązania: Definicje: Węzeł obligacyjny istniał tylko pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem i polegał na uprawnieniu wierzyciela do żądania od dłużnika, ażeby spełnił na jego rzecz obowiązek polegający na dare, facere albo praestare (świadczeniu). Actio in personam - środek procesowej oc...

Elementy czynności prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

Zdarzenia prawne - zdarzenia wywołujące określone skutki prawne. Działania prawne - zdarzenia prawne zależne od ludzkiej woli. Czyny niedozwolone - działania prawne niezgodne z obowiązującym prawem. Skutki, jakie prawo wiąże z tymi czynami, powstają niezależnie, a nawet wbrew woli działającego. C...

Osoby w prawie rzymskim-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

IUS QUOD AD PERSONAE PERTINET [86-151] OSOBY [86-151] niewolnicy (instrumentum vocale) [87-101] zniewolenie servare, uratowanie na wojnie od smierci urodzenie z niewolnicy (favor libertatis III-II pne) pojmanie przez korsarzy sprzedaz trans Tiberium servus poenae, skazani na prace w kopalni ...

Prawo rzymskie-podstawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1358

DEFINICJA PRAWA elementy definicji prawa w tekstach jurystow rzymskich Ulpian twierdzil ze ius wywodzi sie od iustitia Celsus: “Ius est ars boni et aequi” “Iustutia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” nadrzedne zasady prawa “honeste vivere, alterum non laedere, suum cu...

Prawo spadkowe w Instytucjach Gajusa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

PRAWO SPADKOWE W Instytucjach Gajusa Spadek - uprawnienie majątkowe władcze chronione (podobnie jak uprawnienia właściciela) z pomocą actioes in rem, skutecznych wobec nieograniczonej liczby adresatów Spadkobranie: testamentowe (ex testamento) i beztestamentowe (ab intestato) 1. Spadkobranie - h...

Przykładowe testy z przwa rzymskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2317

INSTYTUT HISTORII PRAWA Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRAWA RZYMSKIEGO GRUPA Imię i Nazwisko (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami) Numer albumu Liczba punktów za część I / na 20 możliwych Liczba punktów za część II / na 30 możliwy...

Ochrona praw prywatnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

IUS QUOD AD ACTIONES PERTINET [346-419] OCHRONA PRAW PRYWATNYCH [346-419] postepowanie sadowe [348-366] podstawowe pojecia z zakresu procesu prywatnego iurisdictio wspolczesnie pojecie oznaczajace kompetencje i uprawnienia wlasciwego organu panstwa do rozstrzygania spraw cywilnych ius dicere, ...

Legis i plebiscita- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Leges i plebiscita Istotnym elementem prawodawstwa w starożytnym Rzymie stanowiły ustawy uchwalane bezpośrednio przez obywateli rzymskich na zgromadzeniach ludowych. Uchwały zgromadzeń ludowych, zwane leges, obowiązywały wszystkich obyw...