Przykładowe testy z przwa rzymskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Przykładowe testy z przwa rzymskiego - strona 1  Przykładowe testy z przwa rzymskiego - strona 2  Przykładowe testy z przwa rzymskiego - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUT HISTORII PRAWA
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRAWA RZYMSKIEGO
GRUPA Imię i Nazwisko (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
......................................................................................................................................................
Numer albumu .................................
Liczba punktów za część I ......./ na 20 możliwych
Liczba punktów za część II ......./ na 30 możliwych
Liczba punktów za część III ......./ na 50 możliwych
Razem ......./ na 100 możliwych
Ocena ........................................
Oceny według skali: celujący 98-100
bardzo dobry 93-97
dobry + 85-92
dobry 77-84
dostateczny + 69-76
dostateczny 61-68
niedostateczny 0-60
CZĘŚĆ I
Zaznacz kółkiem jedną właściwą odpowiedź w punktach 1-4. UWAGA! Wszelkie poprawki anulują punkty za dane pytanie. Odpowiedz na pytania w punktach 5-10. Za każdą prawidłową odpowiedź w tej części uzyskuje się 2 punkty. UWAGA! Odpowiedź częściowa nie jest punktowana.
Ustawa XII tablic rozpoczynała się od norm dotyczących
odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko życiu ludzi wolnych.
postępowania sądowego.
ustanowienia dziedzica testamentowego.
Ulpian definiował sprawiedliwość jako
równość wszystkich wobec prawa.
danie każdemu tego, co mu się należy.
stosowanie identycznego rozstrzygnięcia w identycznych okolicznościach.
Omów ochronę posiadania
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Niewola była instytucją pochodzącą z
ius gentium.
ius naturale.
ius civile.
Podaj cztery podziały czynności prawnych.
………..............................................................................................................................................


(…)

…]
..............................................................................................................................................………
.............................................................................................................................................………
..............................................................................................................................................………
..........................................................................................................................................................
Z majątku żyjącego w II wieku p.n.e. Appiusa latyfundium ma przypaść synowi Marcusowi, dom w Ostii synowi Serviusowi, zaś willa na Capri córce Cecylii. Appius nie ma więcej dzieci in potestate. Chce ponadto, aby żona Klaudia otrzymała willę pod Neapolem, należącą do jego przyjaciela Maeviusa. Proszę napisać testament. [6]
..............................................................................................................................................………
..............................................................................................................................................………
..............................................................................................................................................……… ..............................................................................................................................................………
...................................................................................................................................................….. Oblicz stopień pokrewieństwa, jaki łączyłby Twojego syna: [3x1]
z wnukiem Twego brata. .........
z Twoim dziadkiem. .........
z Twoją przyrodnią siostrą. ......... Określ, jaki rodzaj accidentalium negotii zawarto w przykładzie. [3x2]
a) Możesz mieszkać w moim domu, dopóki Twój najstarszy syn Publius nie ożeni się.
warunek
termin
zawieszający
rozwiązujący
potestatywny
kazualny
mieszany
Proszę Cię, abyś…
….
..........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................…...
..........................................................................................................................................................
Wymień cztery środki ochrony pozaprocesowej.
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Wymień cztery klasy spadkobierców wedle edyktu pretorskiego
….
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Podaj sposoby wejścia pod patria potestas.
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Podaj systematykę zobowiązań przyjętą przez Gaiusa w Res cottidianae…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz