Edykt pretorski

note /search

Edykt pretorski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1540

Edykt pretorski Wymiar sprawiedliwości w okresie republiki znajdował się najpierw w rękach konsula...

Konstytucje cesarskie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

urzędników, sędziów lub osób prywatnych w kwestiach prawnych. Po skodyfikowaniu edyktu pretorskiego stał...

Nauka prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

dla organów państwowych. Główne kierunki pisarskiej jurysprudencji to komentarze do prawa cywilnego, do edyktu...

Działalność prawodawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

on wszystkie wnioski cesarza. Źródłem prawa przestały być również edykty pretorskie (II w. ne), kiedy Hadrian polecił...

Wstęp do prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1505

się inne źródła: uchwały senatu, edykt pretorski, jurysprudencja i konstytucje cesarskie. Kilka podziałów...

Prawo umów V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

muszą osiągnąć porozumienie co do ceny i co do towaru. Z uwagi na budowę formuły skargi (edykt pretorski...

Jurysprudencja świecka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2674

okresie - zbiór responsów Serviusa Komentarze  pisane wyjątkowo Komentarze do edyktu pretorskiego...

Historia-prawo rzymskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2373

edictum (do edyktu pretorskiego i edylskiego) omawiające ius honorarium do dzieł wcześniejszych prawników...