Historia-prawo rzymskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia-prawo rzymskie - strona 1 Historia-prawo rzymskie - strona 2 Historia-prawo rzymskie - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron.
1.5 ( bez 1.5.1. , 1.5.4. , 1.5.6. ) 1.5.2. Prokulianie i Sabinianie to szkoły prawa, zwane scholae lub sectaei wywodzące się od Labeona, Nerwy Starszego i Prokulusa oraz Kapitona, Sabinusa i Longinusa. Szkoły stanowiły prawdopodobnie luźne zgrupowania adeptów wybitnego prawnika, dysponującego ius responendi , w których obrębie została zachowana z czasów republiki prywatna metoda nauczania. Spory między szkołami dotyczyły spraw czysto technicznych i często drugorzędnych, miały więc charakter prestiżowy. Śmierć ostatniego przywódcy Sabinianów - Juliana, przynosi kres sporom szkół i kończy wzmianki o nich jako o działających organizacjach.
1.5.3. Etapy biurokratyzacji jurysprudencji: ius responendi (27 r. przed Chr. - 37 r.)
centralistyczno - etatystyczne reformy Hadriana (118 - 138 r.)
wyparcie responsów przez reskrypt cesarski tworzony przez jego kancelarię
Ad. a) Ius responendi to nadanie dla umocnienia powagi prawa przez cesarza Augusta niektórym prawnikom przywileju udzielania responsa z upoważnienia princepsa ( ius responendi ex auctoritate principis ). Tyberiusz przyznał to prawo pierwszemu ekwicie, Sabinusowi. Za Marka Aureliusza ekwici przeważają z tym prawem i obsadzane są nimi wysokie stanowiska urzędnicze. Ad. b) consilium principis (grupa prawników posiadająca ius responendi ) przekształca się z rady tronowej w stały organ doradczy prawodawstwa. Członkowie nadal pochodzą ze stanu senatorskiego, jednak pobierali od cesarza stałe wynagrodzenie, co czyniło ich zależnymi od princepsa. Za cesarza Kommudusa (180-192) członkowie consilium stali się urzędnikami państwowymi. Ad. c) Jurysprudencja pochodziła już tylko ze stanu ekwitów, którzy w zasadzie bez wyjątku byli wysokimi urzędnikami (np. Papinian prefektem pretorianów)
1.5.5. Literatura Rzymska: dzieła kazuistyczne, pisane wg porządku edyktalnego: responsa - analiza rzeczywistych przypadków prawnych questiones, disputationes, qpistulae - dzieła teoretyczne, rozważanie fikcyjnych przypadków prawnych digesta - dzieła zebrane prawników rzymskich
komentarze, budowane lemmatycznie (wyjaśnianie tekstu słowo po słowie) ad edictum (do edyktu pretorskiego i edylskiego) omawiające ius honorarium do dzieł wcześniejszych prawników ( ad Sabinum etc) omawiające całe ius civile komentarze do poszczególnych aktów normatywnych ad legem, ad senatus consultum itd interpretacja aktów komentowanych jest na pierwszym planie
dzieła dydaktyczne institutiones (podręczniki), najważniejsi autorzy: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz