Ekonomia - strona 29

note /search

Odpowiedzi 14 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

ODPOWIEDZI 14 d, b, c, c, d, a, a, a, b, d, b, a, b, a, c, c, c, a, b, b. (…) … ODPOWIEDZI 14 <Cykl koniunkturalny> d, b, c, c, d, a, a, a, b, d, b, a, b, a, c, c, c, a, b, b. … ...

Odpowiedzi 19 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

ODPOWIEDZI 19 a, d, c, a, c, a, c, a, a, b, d, c, b, c, b, a, b, b, d, a, c, a, c, b, c, b, c, a, c. ...

Wykład - pojęcia z ekonomii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Prawo malejącej użyteczności krańcowej mówi, że w miarę nabywania kolejnych jednostek danego towaru użyteczność każdej dodatkowej jednostki jest coraz mniejsza. Wynika to z faktu, że każda potrzeba w miarę jej zaspokajania ulega nasyceniu. W miarę jak krańcowa użyteczność maleje, użyteczność całkowi...

Kapitał ludzki, związki zawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 12.KAPITAŁ LUDZKI, DYSKRYMINACJI I ZWIĄZKI ZAWODOWE. -ludność kolorowa zarabia mniej nawet po uwzględnieniu różnic w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jest to ewidentny dowód dyskryminacji na rynku pracy -w gałęziach o stuprocentowym udziale pracowników fizycznych...

Makroekonomia gospodarki otwartej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 29. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ makroekonomia gospodarki otwartej - analiza gospodarki, w której ważną rolę odgrywają transakcje z zagranicą. Przy formułowaniu założeń polityki makroekonomicznej w krajach o gospodarce otwartej dominującą rolę odgrywają różne uwarunk...

Makroekonomia stan obecny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 32. MAKROEKONOMIA - STAN OBECNY Treść: przedstawienie głównych, konkurujących ze sobą poglądów w makroekonomii oraz ich konsekwencji dla polityki gospodarczej Główne zagadnienia: problemy, w przypadku, których różnice poglądów prowadzą do znacznie odbiegających od siebie...

Międzynarodowy system walutowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 34. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY I FINANSE MIĘDZYNARODOWE Kurs walutowy - cena równowagi, po której są dokonywane transakcje wymienne pomiędzy dwiema walutami krajowymi na rynku walutowym. ( stosunek waluty zagranicznej do krajowej) - popyt na walutę krajowa wynika z c...

Nacjonalizacja i prywatyzacja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 18. NACJONALIZACJA I PRYWATYZACJA Nacjonalizacja-przejęcie przedsiębiorstw prywatnych przez sektor publiczny. Prywatyzacja-sprzedaż firm będących własnością publiczną sektorowi prywatnemu. W idealnej sytuacji przedsiębiorstwa państwowe powinny ustalać ceny na poziomie sp...

Narzędzia analizy ekonomicznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 2. NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ MODEL = (inaczej teoria) zawiera szereg założeń upraszczających, dotyczących sposobów zachowywania się ludzi. Stanowi świadome uproszczenie rzeczywistości -tworzy ramy organizujące sposób myślenia o zagadnieniu -pkt wyjścia procesów ana...