Ekonomia - Konkurencja doskonała i pełny monopol - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Konkurencja doskonała i pełny monopol - omówienie  - strona 1 Ekonomia - Konkurencja doskonała i pełny monopol - omówienie  - strona 2 Ekonomia - Konkurencja doskonała i pełny monopol - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dr Łukaszewicz - Ekonomia
9. KONKURENCJA DOSKONAŁA I PEŁNY MONOPOL : SKRAJNE PRZYPADKI STRUKTURY RYNKU Gałąź- zbiór wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających ten sam produkt
Wielkość produkcji gałęzi to suma produkcji wszystkich przedsiębiorstw
Rynek doskonale konkurencyjny - rynek, na którym sprzedający i kupujący uznają, ze ich decyzje nie wpływają na poziom ceny rynkowej
Monopolista- jedyny sprzedawca lub jeden potencjalny sprzedawca dobra w danej gałęzi
Monopsonista- jedyny nabywca lub jedyny potencjalny nabywca dobra pochodzącego z danej gałąź
Przedsiębiorstwo działające w gałęzi doskonale konkurencyjnej może sprzedać dowolna ilość produktu w danej cenie( P0) krzywa popytu na jego produkty jest pozioma( tu wykres str. 233)
Gałąź musi mieć 4 właściwości:
- bardzo wiele przedsiębiorstw
-wytwarzany produkt musi być jednakowo jednorodny, standaryzowany'(np. pszenica)( produkt od jednego sprzedawcy jest taki sam jak u innego)
- nabywcy musza mieć pełną wiedze o sprzedawanych produktach
-swoboda wejścia i wyjścia z gałęzi
Szczególną cecha konkurencji doskonałej jest stosunek miedzy utargiem krańcowym a ceną( tu chyba odesłanie do rozdz. 8)
Dla przedsiębiorstwa konkurencyjnego utarg krańcowy pokrywa się z cena
MR(utarg krańcowy) = P(cena)
Takie przedsiębiorstwo wytwarza taka wielkość produkcji, przy której cena równa się z kosztem krańcowym(pod warunkiem, że jest to bardziej opłacalne niż zamkniecie firmy)
Cena P(1) odpowiadająca punktowi A oznacza cenę, przy której przedsiębiorstwo musi zostać zamknięte, aby nie ponosić więcej strat.
Krzywa ilustrująca wielkość produkcji, którą przedsiębiorstwo chce wytwarzać przy różnych cenach, jest krzywą podaży przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne wytwarza taką wielkość produkcji, przy której cena zrównuje się z kosztem krańcowym (pod warunkiem, że jest to bardziej opłacalne niż zamknięcie firmy). Krzywą krótkookresowej sprzedaży przedsiębiorstwa jest krzywa SMC powyżej punktu A, czyli punktu oznaczającego likwidację przedsiębiorstwa, poniżej którego nie jest ono w stanie pokryć krótkookreosowych przeciętnych kosztów zmiennych.(SAVC)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz