Prawo straty - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo straty - ćwiczenia - strona 1 Prawo straty - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:


Mikroekonomia 24.04.2007 - ćwiczenia
Prawo straty
Przedsiębiorstwo znajduje się w stanie równowagi, jeśli przy danych kosztach produkcji i danej cenie rynkowej wytwarza wielkość produkcji maksymalizującą zysk.
Warunki wystąpienia równowagi (optimum ekonomicznego) w wolnej konkurencji:
Warunek konieczny: UK = KK = UP = D = P
Warunek wystarczający: KK musi być rosnący
Biorąc pod uwagę krzywe kosztów przeciętnych i krańcowych możemy wykazać cenę opłacalności przedsiębiorstwa. Cena ta wraz z kosztami produkcji wyznaczają graniczny punkt opłacalności, zwany też punktem niwelacji.
W punkcie tym następuje zrównanie utargu całkowitego z kosztem całkowitym, a zysk jest równy 0.
Punkt zamknięcia z kolei wyznacza taki poziom ceny, przy której firma powinna zamknąć swą działalność.
Gałąź przemysłu osiąga równowagę w długim okresie wówczas, gdy przedsiębiorstwa będące w gałęzi nie są zainteresowane zmianą swoich rozmiarów. Równocześnie nie następuje ani napływa, ani też odpływa przedsiębiorstwa w gałęzi. Warunki te spełnione są wówczas, kiedy cena rynkowa równa jest minimum kosztu całkowitego przeciętnego w długim okresie. W punkcie tym następuje równocześnie zrównanie się ceny rynkowej z długookresowym kosztem krańcowym oraz z krzywymi krótkookresowych kosztów krańcowych i przeciętnych typowego przedsiębiorstwa gałęzi przemysłu.
Krzywa podaży gałęzi jest sumą krzywych podaży (krzywych kosztów krańcowych) wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład gałęzi.
Gałąź przemysłu znajduje się w punkcie równowagi tylko wówczas, gdy wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład gałęzi osiągają równowagę w długim okresie.
U
K
KK KPC
Pe E UK = UP
O Qe Q
W warunkach rynku doskonale konkurencyjnego pojedyncze przedsiębiorstwo posiada zbyt małą wagę, aby zmiana jego rozmiarów mogła wpłynąć na zmianę ceny rynkowej. Fakt, że przedsiębiorstwo jako pierwsze zwiększyło swoje rozmiary i w punkcie równowagi realizuje maksymalny zysk oznacza, ze pozostałe firmy w gałęzie przesunie się w prawo. Równocześnie zyski osiągane przez przedsiębiorstwa mogą przyciągnąć do gałęzi nowe kapitały. Jest to kolejny czynnik powodujący przesuwanie się krzywej podaży gałęzi w prawo.
Przesunięcie krzywej podaży gałęzi w prawo oznacza, przy niezmienionej krzywej popytu rynkowego, spadek ceny równowagi. Jeżeli gałąź wzrośnie na tyle znacząco, że cena równowagi spadnie poniżej ceny rynkowej, wówczas żadne z przedsiębiorstw nie osiągnie zysku dodatniego. W rezultacie kapitały zaczną z gałęzi odpływać. Liczba firm w gałęzi zmniejszy się, a podaż gałęzi przesunie się w lewo. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz