Krzywe popytu i podaży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krzywe popytu i podaży - strona 1 Krzywe popytu i podaży - strona 2 Krzywe popytu i podaży - strona 3

Fragment notatki:

Krzywe popytu i podaży  Krzywa popytu Cena zakupu i sprzedaży jest to średnia cena jednostkowa z całej  zakupionej (sprzedanej) partii. Tak rozumiana cena jest tożsama z  utargiem przeciętnym:  p u ≡ . Linia ceny (utargu przeciętnego) pokazuje zależność uzyskiwanej  przez sprzedawcę ceny od sprzedawanej ilości (oraz, odwrotnie,  sprzedawaną ilość od ceny).  Ponieważ   ilość   sprzedana   jest   każdorazowo   równa   ilości  zakupionej   przez   nabywców,   linia   ceny   jest   jednocześnie   linią  popytu względem ceny.   Krzywa   popytu   rynkowego   na   produkt   określonego  przedsiębiorstwa   lub   gałęzi   to   linia   ceny,   czyli   utargu  przeciętnego.   Krzywą utargu przeciętnego możemy więc oznaczać jako   u   lub  p  bądź też jako  D  (gdy interesuje nas zależność sprzedanej ilości,  czyli popytu zgłaszanego przez nabywców, od ceny).  Krzywa popytu na produkt przed- siębiorstwa w konkurencji doskonałej Krzywa popytu na produkt przedsiębiorstwa  w konkurencji niedoskonałej  (lub rynkowa krzywa popytu) Q Q   p ,  d   p ,  d ,  D Krzywa podaży Krzywa   kosztów   krańcowych   pokazuje   zależność   poziomu  kosztów krańcowych  k’  od wytwarzanej ilości  Qs .  Odwracając tę zależność, mamy  oferowaną podaż jako funkcję  kosztów   krańcowych   bądź   ceny   równoważącej   koszt   ostatniej  sprzedanej jednostki. Założenie   p   =   k’   ma sens jedynie w modelu doskonałej konku- rencji, gdzie ceny sprzedaży oparte są na kosztach krańcowych.  W   przypadku   monopolu   nie   jest   możliwe   odtworzenie   funkcji  podaży na podstawie samej krzywej kosztów.    W   przypadku   doskonałej   konkurencji   krzywe   podaży  przedsiębiorstwa i gałęzi oparte są na kosztach krańcowych.  Przy wyznaczaniu funkcji podaży w krótkim okresie odrzucamy  część krzywej kosztów krańcowych poniżej punktu  A , a w długim  okresie – tę część krzywej  k’ , która leży poniżej punktu  B . Krzywa podaży przedsiębiorstwa w  warunkach doskonałej konkurencji krótki okres – krzywa podaży od pkt.  A długi okres – krzywa podaży od pkt.  B Krzywa podaży gałęzi wolnokonkurencyjnej Q S   Q  B S A               s  =  k’ rosnące koszty  krańcowe – krótki      lub długi okres stałe koszty krańcowe           – długi okres ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz