Makroekonomia - strona 29

note /search

Inwestycje i oszczędności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

I=S 1 Y = 1 - K SK (C a + I a - N r ) ΔY= m i · ΔJ ΔY mnożnik inwestycji (m i ) m i = ΔJ Mnożnik inwestycyjny przedstawia zależność między wzrostem dochodów i wzrostem inwestycji. Mnożn8ik inwestycyjny wskazuje, że wzrost inwestycji przyczynia się do zwielokrotnionego wzrostu dochodu narod...

Koncepcja państwa dobrobytu - New Deal

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1428

KONCEPCJA PAŃSTWA DOBROBYTU Państwo opiekuńcze, państwo socjalne, państwo dobrobytu (z angielskiego welfare state ) koncepcja państwa i społeczeństwa głoszona zwłaszcza po II wojnie światowej (zwł. 1970 - 80) w wysoko uprzemysłowionych ...

Marketingowa orientacja przedsiębiorstw - Przewaga konkurencyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Marketingowa orientacja polskich przedsiębiorstw handlowych   Uwagi wstępne . Nowe realia gospodarcze w Polsce zmieniły zasadniczo możliwości osiągania sukcesu na rynku. Nasilająca się konkurencja, wzrost wymagań konsumentów zwiększają ryzyko działań powodując, że coraz wyraźniej dostrzegana jest k...

Międzynarodowe instytucje finansowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1778

MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE 1. Bank Światowy - w skali świata odgrywają ogromną rolę. Ich głównym celem jest stabilizacja rozwoju, przeciwdziałanie kryzysom finansowym, a także zmniejszanie różnic poziomu rozwoju gospodarczego między krajami rozwiniętymi a słabo rozwijającymi się ( kraje ...

Mierniki gospodarowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

Mierniki gospodarowania Makroekonomię można zdefiniować jako dział ekonomii zajmujący się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki. Wśród podstawowych zagadnień będących jej przedmiotem są m.in. produkcja, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcja, popyt global...

Modele ekonomiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2142

Modele ekonomiczne U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne po d stawowe problemy i zjawiska ekonomiczne. Początki myśli ekonomicznej sięgają starożytności. Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych Wtedy też użyta zost...

Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia - rozmiar i struktura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400

NEGATYWNE SKUTKI I SPOSOBY ZMNIEJSZANIA BEZROBOCIA NA PODSTAWIE POWIATU ELBLĄSKIEGO WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił jego znaczny wzrost w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się ...

Główne nurty współczesnej makroekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2667

GŁÓWNE NURTY WSPÓŁCZESNEJ MAKROEKONOMII NOWA SZKOŁA KLASYCZNA MONETARYZM EKLEKTYCZNY KEYNESIZM SKRAJNY KEYNESIZM Osiąganie równowagi rynkowej Bardzo szybkie Dość szybkie Dość wolne Bardzo wolne Dostosowania Bardzo szybkie Trochę wolniejsze Szy bkie lub wolne Wolne Długi okres / / krótki okres Nie...

Ekonomiczna definicja państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1239

Wzór na AD z uwzględnieniem ekonomicznej roli państwa: AD = C + I + G Ekonomiczna definicja państwa: Państwo - to podmiot gospodarczy. Podmiot gospodarczy - bierze udział w procesie gospodarowania poprzez swoje decyzje i wybory i wpływa na decyzje i wybory innych podmiotów gospodarczych. Za po...

Pieniąd - ogólne zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Płynność to łatwość, z jaką można zamienić jedno aktywo na drugie. Miary zasobu pieniądza (ze względu na płynność): a) M1: - gotówka, - czeki podróżne, - depozyty na żądanie i rachunki oszczędnościowe z możliwością wystawiania czeków; b) M2 = M1 plus: - depozyty oszczędnościowe, - drobne depozyt...