Ekonomiczna definicja państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczna definicja państwa - strona 1 Ekonomiczna definicja państwa - strona 2

Fragment notatki:


Wzór na AD z uwzględnieniem ekonomicznej roli państwa:
AD = C + I + G
Ekonomiczna definicja państwa:
Państwo - to podmiot gospodarczy. Podmiot gospodarczy - bierze udział w procesie gospodarowania poprzez swoje decyzje i wybory i wpływa na decyzje i wybory innych podmiotów gospodarczych. Za pośrednictwem jakich rynków wpływa na decyzje i wybory innych podmiotów gospodarczych? Rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i na rynku czynników produkcji (w charakterze sprzedawcy bądź nabywcy czynników produkcji). Jakie cechy świadczą o samodzielnym bycie państwa jako podmiotu gospodarczego? odrębność majątkowa;
samodzielność decyzyjna;
samodzielność dochodowa.
Do jakiej grupy podmiotów zaliczamy państwo? Jest to podmiot sfery regulacji. A w sferze regulacji zalicza się do podmiotów o charakterze władczym i jest to podmiot analizy makroekonomicznej. Państwo jest podmiotem sfery regulacji, ale poprzez swoje działanie wpływa także na podmioty sfery realnej. Na czym polega aspekt realny ekonomicznej roli państwa w życiu gospodarczym? Państwo tworzy instytucje i jest właścicielem przedsiębiorstw państwowych, jest to określone przez zakres własności publicznej. Własność publiczna:
własność państwowa;
własność komunalna.
Od wielkości własności publicznej zależy liczba instytucji i przedsiębiorstw. Jeżeli uwzględnia się aspekt realny państwa to państwo występuje w charakterze pracodawcy (2,5 mln pracowników budżetowych w Polsce), i w charakterze dostarczyciela całego szeregu dóbr i usług, które są adresowane do różnych podmiotów gospodarczych. Aspekt regulacyjny roli państwa w życiu gospodarczym polega na tym, że państwo wykorzystuje funkcję tworzenia ładu prawnego. Polega ona na tworzeniu norm prawnych oraz instytucji ochraniających własność prywatną i prawa poszczególnych jednostek. W sensie ekonomicznym chodzi o określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Państwo reguluje tutaj zasady tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw, stosunki między pracownikami i pracodawcami. Pomiędzy producentami i konsumentami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Ten aspekt regulacyjny wynika z tego, że państwo poprzez tworzenie norm prawnych jest w stanie wpływać na decyzje i wybory wszystkich pozostałych podmiotów gospodarczych. Ale w tym swoim wpływaniu wykorzystuje pewne instrumenty, które można podzielić na pośrednie i bezpośrednie:
Bezpośrednie instrumenty ingerencji państwa:
określenie norm zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby;
minimalna stawka płac;
kontyngenty importu określonego produktu;
Pośrednie instrumenty: obniżenie lub podwyższenie przez Bank Centralny stopy redyskontowej;


(…)

… makroekonomicznej. Polityka makroekonomiczna wynika z realizacji celów: utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w długim okresie, zmniejszenie stopy inflacji bezrobocia przymusowego, niwelacja wahań koniunktury, uzyskanie dodatniego bilansu płatniczego, stworzenia warunków do lepszego wykorzystania rzeczowych czynników procesu produkcji (to środki produkcji - środki pracy i przedmioty pracy). A jaki zasób…
… BC? Polityka emisyjna BC, która wywiera wpływ na zmianę podaży pieniądza. Prawo Wagnera - jeżeli dochód wzrasta o 1% to wydatki państwa powiększają się o więcej niż 1%. To prawo jest aktualne do dziś. Czynniki, które świadczą o jego aktualności to:
wzrost dochodu narodowego; przyrost liczby ludności; rozwój potrzeb w następstwie zmiany warunków materialnych człowieka;
wzrost oczekiwań człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz