Prawo cywilne - strona 29

Pytania na egzaminie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

Pytania na egzaminie z prawa cywilnego z zeszłego roku: zdolnosc prawna i zdolnosc do czynnosci prawnych; co to termin, rodzaje i roznice, co rozumiesz pod pojeciem starannosci; testament pisany recznie i warunki nieuznania go; co to jest separacja; dziedziczenie przez dzieci; rozporzadzanie ...

Rodzaje umów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

27. Rodzaje umów: Rodzaje umów: I Podział: umowy nazwane - takie, których elementy przedmiotowo istotne zostały sformułowane przez ustawodawcę, np. sprzedaży umowy nienazwane - np. umowa sponsorska, o współpracę, konsorcjum. II Podział...

Rodzaje współwłasności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Rodzaje współwłasności: 1. Współwłasność łączna (bezudziałowa) 2. Współwłasność w częściach ułamkowych 1. Współwłasność łączna - jest uzależniona od uprzedniego istnienia wspólnoty typu osobistego (związek małżeński, spółki osobowe) i ma charakter wtórny i instrumentalny wobec tej wspólnoty. Char...

Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe. 1. Prawami spółdzielczymi są: a) lokatorskie - spółdzielcze - nie jest to prawo rzeczowe tylko obligatoryjne. powstaje przez przydział, jest niezbywalne, niedziedziczne, powstaje przez przydział. b) własnościowe spółdzielcze prawo do

Stosunek cywilnoprawny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Stosunek cywilno prawny Stosunek cywilno prawny składa się z trzech elementów: 1. Treść stosunku cywilno prawnego - są to prawa i obowiązki stron tego stosunku. Uprawnienia - to prawa możności zachowania się w określony sposób. Z reguły w uprawnieniu jednej osoby towarzyszy jakiś obowiązek innej ...

Sylabus z prawa cywilnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

dr Cezary Woźniak Tematy egzaminacyjne z prawa cywilnego: 1. System prawa cywilnego - struktura i funkcje. 2.Zasady prawa cywilnego. Źródła prawa cywilnego. Kodeks cywilny, ustawy, przepisy wykonawcze. Orzecznictwo sądowe. Wykładnia i stosowanie prawa cywilnego 3. Stosunek cywilnoprawny. Podmioty...

Umowa dostawy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

37. Umowa dostawy: Powiązanie między tymi samymi partnerami w zakresie zawiązywania umów sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, prowadzi do traktowania dokonywanych transakcji jako odmiany sprzedaży czyli dostawy. Według powyższej umowy rzeczy powinny być dostarczane w sposób stały i w periody...

Umowa - istota, treść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

26. Umowa - istota, treść: Umowa- jest to czynność prawna polegająca na dwu- lub wielostronnym, zgodnym oświadczenie woli dwu lub więcej podmiotów (art. 391- 393), np. trójstronne- zobowiązania, wielostronna- umowa spółki cywilnej Określone elementy (postanowienia) treściowe: przedmiotowo istotne...

Umowa o dzieło i roboty budowlane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Umowa o dzieło i roboty budowlane W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy inwestor jest zainteresowany zleceniem, np. remontu czy przebudowy obiektu jednemu konkretnemu wykonawcy, nie zaś kilku fachowcom z ...

Umowa przewozu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

36. Umowa przewozu: Przez Umowę Przewozu należy rozumieć przewiezienie (przemieszczenie się) osób lub rzeczy z jednego miejsca na drugie za pomocą odpowiedniego środka transportu. Owo przewiezienie powinno stanowić główny zasadniczy cel umo...