Umowa o dzieło i roboty budowlane - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o dzieło i roboty budowlane - wykład - strona 1 Umowa o dzieło i roboty budowlane - wykład - strona 2 Umowa o dzieło i roboty budowlane - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Umowa o dzieło i roboty budowlane
W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy inwestor jest zainteresowany zleceniem, np. remontu czy przebudowy obiektu jednemu konkretnemu wykonawcy, nie zaś kilku fachowcom z różnych branż. W praktyce przy realizacji takiej inwestycji zawierane są zarówno umowy o dzieło, jak i umowy o roboty budowlane. Wskazać należy, że pomiędzy przedmiotowymi umowami nie istnieje ścisła granica. W życiu można znaleźć sytuacje, w których dana praca mogłaby stanowić zarówno przedmiot umowy o dzieło, jak i umowy o roboty budowlane. Przykładowo:  wykonanie ścianek wewnętrznych w pomieszczeniu biurowym jest przedmiotem umowy o roboty budowlane, natomiast już wykonanie prac wykończeniowych, takich jak np. zabudowa szafami wnękowymi bardziej nadaje się na przedmiot umowy o dzieło. Wobec powyższego, często dochodzi do sytuacji, w których jedne i drugie prace wykonuje ta sama firma remontowa w ramach jednego przedsięwzięcia remontowego. Pierwsza z omawianych umów - umowa o dzieło jest typem umowy obejmującej odpłatne świadczenie usług określonego rodzaju i wykształciła się obok innych umów o świadczenie usług, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa przewozu, umowa przechowania i inne. Umowa o dzieło jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, wzajemną i odpłatną, a jej zawarcie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi umów. Stosunek prawny umowy o dzieło dochodzi do skutku w wypadku złożenia przez obie strony zgodnych oświadczeń woli. Jest to umowa o "rezultat usługi", albowiem istotne jest zawsze osiągnięcie umówionego rezultatu, bez względu na rodzaj i intensywność świadczonej w tym celu pracy i staranności. Na uwagę zasługuje okoliczność, że przepisy kodeksu cywilnego nie wymagają dla zawarcia umowy o dzieło szczególnej formy prawnej. Do zawarcia umowy może dojść zatem także ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. Wskazać należy, że stronami umowy o dzieło są: przyjmujący zamówienie oraz zamawiający, odpowiednio - ten, czyim wysiłkiem, staraniem i pracą dzieło ma zostać wykonane oraz - ten, dla kogo dzieło ma być wykonane. Zamawiającym i przyjmującym zamówienie może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a zatem każdy podmiot prawa. Podkreślić jednocześnie należy, że pomiędzy wskazanymi stronami nie istnieje stosunek zależności czy podporządkowania, co odróżnia niniejszą umowę od umowy o pracę. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o dzieło są określenie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, a także, wynagrodzenia, do którego zapłaty zobowiązany jest zamawiający. Zgodnie z powyższym, zasadniczym obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest

(…)

… budowlany ma istotne wady, które nie dają się usunąć lub nie zostały usunięte na czas.
Podsumowując: umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło mają wiele cech wspólnych. Z tego względu trudności sprawia odróżnienie umowy o dzieło w zakresie robót budowlanych od umowy o roboty budowlane. Mają z tym problem nie tylko uczestnicy procesu budowlanego: inwestor, wykonawca i podwykonawca, ale także sędziowie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz