Umowa o roboty budowlane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o roboty budowlane - strona 1

Fragment notatki:

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane - rodzaj umowy cywilnoprawnej .
Wzajemne zobowiązania stron umowy przedstawiają się w podstawowym przypadku następująco:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.
Inwestor zobowiązuje się do:
wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót wymaganych przepisami (m.in. wydania projektu i terenu pod budowę)
przekazania projektu budowlanego
odebrania obiektu oraz
zapłacenia ceny .
Wynagrodzenie wykonawcy Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 k.c. ). Przepis ten dotyczy umów o dzieło, ale zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może być stosowany w drodze analogii do umowy o roboty budowlane (wyrok SN z 15 czerwca 2007 , sygn. V CSK 63/07).
Rozróżnienie umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego (przede wszystkim od umowy o dzieło najważniejsze znaczenie ma ustalenie, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz