Marketing - strona 31

Postępowanie konsumenta na rynku - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

POSTĘPOWANIE KONSUMENTA NA RYNKU      Brak zrozumienia potrzeb i decyzji nabywców - przyczyną porażek przedsiębiorstw.   Możliwość oddziaływania na konsumenta i kształtowania jego zachowań - ostateczny cel działalności  marketingowej.   Postępowanie konsumentów -  ogół działań związanych z uzyskiwa...

Promocja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Promocja   - zestaw instrumentów i środków, za pomocą których firma przekazuje informacje związane z produktem lub  firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje popyt.   Korzyści wynikające z promocji:   - wzrost prestiżu przedsiębiorstwa na rynku,   - zmniejszenie dystansu międ...

Strategie marek produktów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

  Strategie marek produktów     Marka  (brand)   - To  symbol  będący nazwą lub/i kombinacją znaków graficznych – reprezentujący firmę lub/i towar na  rynku, odróżniający je od firm i towarów konkurencyjnych.   - To równocześnie  zespół cech , które w subiektywnym odczuciu uczestników rynku repreze...

System informacji marketingowej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

    SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ I BADANIA MARKETINGOWE       Trendy:   - rozwój marketingu od lokalnego przez narodowy do globalnego   - przejście od zaspokajania potrzeb do spełniania pragnień kupujących   - przejście od cenowej do pozacenowej konkurencji     System informacji marketingowej (S...

Co to jest Public Relations - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

Co to jest Public Relations - rozważania teoretyczne? Znaczenia pojęcia public relations można szukać już w samym tłumaczeniu. W języku angielskim można by przyjąć, że są to „stosunki z publicznością”, choć lepiej po polsku brzmi sformułowanie „stosunki społeczne” czy „relacje społeczne”. Nie oddaj...

Elementy planu marketingowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

. Elementy planu marketingowego Ważną zasadą przy opracowywaniu planu marketingowego jest rozłożenie te­go procesu na etapy. Ogólny układ i zawartość planu marketingowego jest wyzna­czana znajdowaniem odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy?, dokąd zmierzamy?, w jaki sposób możemy tam dojść? Plan pow...

Istota i zakres planu marketingowego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Istota i zakres planu marketingowego Każda firma, której zamierzeniem jest nie tylko przetrwanie, ale długookreso­wy sukces rynkowy, powinna dokładnie planować swoją działalność na rynku. Można dodać, iż plan marketingowy - to swoista przepustka do przyszłości. Funkcjonowanie bez jasno określonego ...

Istota strategii marketingowych - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

Istota strategii marketingowych Strategia marketingowa - to sposób wykorzystania potencjału i taktyka funkcjonowania przedsiębiorstwa dla rynku i na rynku, również po to, aby sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu, realizując przy tym własne cele. Odniesienie sukcesu rynkowego wymaga od przedsię...

Komunikowanie jako podstawowe narzędzie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Komunikowanie jako podstawowe narzędzie kreowania wizerunku organizacji O komunikowaniu można napisać bardzo wiele. Dogłębne zbadanie, czy przedstawienie tego problemu z pewnością wystarczyłoby do napisania niejednej książki przez bardzo wielu badaczy. Temat jest bardzo szeroki i na potrzeby tej pr...

Korzyści z planowania marketingowego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Korzyści z planowania marketingowego Sporządzenie planu marketingowego i jego realizacja pozwolą przedsiębior­stwu uniknąć wielu problemów, które mogą powstać w sytuacji, gdy nie ma takie­go planu. Wynika to zapewne z wielorakich funkcji, jakie pełni plan marketingo­wy. W literaturze wspomina się n...