Koszty dystrybucji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty dystrybucji - omówienie - strona 1 Koszty dystrybucji - omówienie - strona 2 Koszty dystrybucji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Koszty dystrybucji.
Pojęcie analizy kosztów całkowitych
Istotną cechą logistyki jest całościowe ujmowanie kosztów fizycznej dystrybucji. Nie chodzi tu jednak tylko o prostą minimalizację kosztu całkowitego fizycznej dystrybucji. Chodzi bowiem , jak wskazano, o ukształtowanie najkorzystniejszych relacji między określonym poziomem obsługi odbiorców a kosztami. W sposób bardziej ogólny, koszty te zostały określone jako „koszty pojawiające się między postawieniem stempla w momencie opuszczenia przez towar zakładu produkcyjnego a dostarczeniem go do drzwi klienta”.
Kotler wyraził te koszty prostym wzorem:
D = T + FW +VW +S gdzie D - globalne koszty fizycznej dystrybucji towarów T - globalne koszty transportu
FW - globalne koszty składowania
VW - globalne koszty utrzymania zapasów
S - globalne koszty utraconych możliwości sprzedaży
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej jest sumą kosztów realizacji wszystkich czynności składających się na fizyczny przepływ produktu od wytwórcy do finalnego nabywcy (tj. obsługi, zamówień, transportu, utrzymania magazynów, utrzymania zapasów), powiększoną o szacunek utraconych możliwości sprzedaży z powodu źle funkcjonującego systemu dystrybucji. Minimalizacja kosztu całkowitego dystrybucji fizycznej nie jest możliwa w drodze obniżki poszczególnych kosztów cząstkowych z osobna, czyli tzw. suboptymalizacji. Koszty są współzależne, co oznacza podejmowanie decyzji o ich zmniejszenie w jednej dziedzinie (np. kosztów transportu) może spowodować ich znacznie większy wzrost w innej (np. kosztów utrzymania zapasów) i w konsekwencji wzrost kosztu całkowitego.
Efekt współzależności kosztów cząstkowych uwidacznia się najlepiej przy analizie decyzji i czynności realizowanych w poszczególnych podsystemach dystrybucji fizycznej. Przykładowo, wybór środka transportu decyduje nie tylko o kosztach transportu, lecz także o kształtowaniu kosztów utrzymania zapasów.
Koszty transportu stanowią około 40% kosztu całkowitego dystrybucji fizycznej dóbr konsumpcyjnych, co przesądza o znaczeniu podsystemu transportu w procesie racjonalizacji dróg przewozu produktów. Koszty te mogą występować w postaci:
kosztów obsługi transportowej, gdy przedsiębiorstwo dysponuje własnymi środkami transportu,
ceny obcych usług transportowo-spedycyjnych
Znaczną część kosztów transportu stanowią koszty stałe. Stąd też jednostkowy koszt eksploatacji własnego transportu jest relatywnie niski, jeżeli przepustowość środka jest maksymalnie wykorzystana(przewozy do i z przedsiębiorstw są zrównoważone, eliminuje się puste przebiegi).
W sytuacji gdy uczestnik kanału nie korzysta z własnej obsługi transportowej, koszty transportu przybierają postać ceny obcych usług transportowo-spedycyjnych. Ceny tych usług są określone przez taryfy (naturalne, wartościowe, mieszane) lub podczas negocjacji i ustaleń zawartych z przewoźnikiem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz