Wytyczne do sporządzenia planu marketingowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytyczne do sporządzenia planu marketingowego - omówienie - strona 1 Wytyczne do sporządzenia planu marketingowego - omówienie - strona 2 Wytyczne do sporządzenia planu marketingowego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wytyczne do sporządzenia planu marketingowego
Spośród wielu porad i instrukcji dotyczących zasad sporządzania planu marketingowego, wybraliśmy określające, jakimi wytycznymi należy kierować się, sporządzając plan:
ponieważ opiera się on na określonych danych i przewidywaniach - im jest id: więcej, są one dokładniejsze i bardziej kompletne - tym bardziej plan jest trafniejszy i użyteczniejszy. Obecnie problem z dokładnością i w ogóle samym zdo­byciem informacji staje się coraz bardziej skomplikowany i zawiły. Dzieje się tak, ponieważ pojawia się coraz więcej źródeł informacji rynkowych, gospo­darczych i innych uwarunkowań;
2) plan marketingowy nie powinien być zbyt obszerny - jeżeli będzie liczył więcej niż 20 stron, to będzie mniej użyteczny. Jedynie pewne bardzo ważne element: planu powinny być dokładnie opisane;
3) plan marketingowy nie powinien być zbyt skomplikowany i zawiły - cele i zadanie powinny być jasno i przejrzyście sprecyzowane. W przeciw­nym przypadku ich realizacje nastręczałaby zbyt wiele problemów wyko­nawcom i w efekcie tego wdrożenie planu byłoby bardziej kosztowne i pracochłonne;
4) należy plan tak sformułować, aby był logiczny - szczegółowe taktyki po­winny prowadzić do realizacji założonej strategii, zaś strategia ma zapewnić osiągnięcie celów szczegółowych, a one w konsekwencji realizację celu głównego;
5) plan marketingowy należy przygotować gruntownie - dane powinny być dogłębnie przeanalizowane; dobrze, gdy zawiera działania, analizy i strategii dotyczące wszystkich (jeżeli to możliwe) obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Nie należy jednak zapominać, że szczegółowość i złożoność planu marketingowego uzależniona jest od zajmowanej przez przedsiębiorstwo po­zycji, którą chciałoby osiągnąć, przyjętych strategii oraz od zewnętrznych warunków, w jakich ono w danym momencie działa. Poza tym plan niewielkiej firmy z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie mniej szczegółowy niż firmy dużej;
6) następną cechą szczególną planu marketingowego jest jego elastyczność ­oznacza to, że powinno się zawsze mieć możliwość zweryfikowania, a jeżeli to konieczne przekształcenia założonych wcześniej celów i zadań. Dzięki syste­matycznej analizie otoczenia i dostrzeganie potencjalnych zagrożeń firma ma szansę na szybkie dostosowanie się do przewidywanych zmian. Elastyczność planu zapewnia możność przeformułowania jego założeń w przypadku poja­wienia się określonych uwarunkowań, zarówno zewnętrznych, jak wewnętrz­nych. Ideą planu jest to, aby firma wiedziała dokąd zmierza, natomiast drogi dojścia do ustalonego celu mogą być modyfikowane;
7) poszczególne części planu powinny mieć swoich adresatów - komórki odpowiedzialne za realizację zadań (najlepiej by były to osoby wymienione z imienia i nazwiska). Jednocześnie całość powinna być zawsze „w zasięgu ręki” naczelnego kierownictwa, gdyż plan marketingowy jest podstawowym instrumentem koordynacji działań marketingowych punktem odniesienia w fazie kontroli;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz