Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa - omówienie - strona 1 Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa - omówienie - strona 2 Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa
Tak jak ludzie rozwijają się, inwestując w swoją wiedzę i umiejętności, tak i firmy tworzą swoją reputację angażując się w działania, które powodują, że otoczenie postrzega je jako nowoczesne, tradycyjne, niezawodne, odpowiedzialne, przyjazne środowisku, itp. Wartość dobrej reputacji firmy przejawia się przede wszystkim w tym, iż konsumenci są bardziej skłonni za wyższą cenę kupować jej produkty, a inwestorzy akcje. Teoria i polityka wizerunku firmy nabierają coraz większego znaczenia. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu liczby uczestników gry rynkowej skierowanej na zdobycie konsumenta, oraz coraz bardziej zaostrzającej się między nimi rywalizacji. Ogólnie można powiedzieć, iż tożsamość to zespół jakichś cech, które w istotny sposób wyróżniają daną organizację od innych. Jest ona wytworem wewnętrznych procesów firmy dążącej z mniejszym lub większym przekonaniem i sprawnością do przekazania ich otoczeniu.
Dokładniej wyjaśnia ten problem Jerzy Altkorn: „Tożsamość firmy to zespół cech, które w istotny sposób odróżniają ją od innych, a zwłaszcza od bliskich konkurentów. W zespole tym zawartych jest mnóstwo elementów, począwszy od ujednoliconych, a charakterystycznych zasad postępowania, które wyrażają wyznawane wartości i sposoby prowadzenia interesów, poprzez tworzenie informacji czym jest firma i dokąd zmierza, aż po tak oczywiste elementy, jak znak firmowy, standard budynków, aranżacja wnętrz, stroje personelu i rodzaj zachowań.” Tożsamość przedsiębiorstwa to jego złożona osobowość, na którą składają się: filozofia, historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników, pracowników działu sprzedaży i innych reprezentantów przedsiębiorstwa.
Nie można tutaj pominąć faktu, iż informacje przekazywane przez przedsiębiorstwo muszą być zbieżne ze stanem faktycznym, to znaczy muszą przestrzegać wspomnianej już wcześniej zasady - „jedności słów i czynów”. Jest to bardzo ważne, ponieważ w swojej kampanii informacyjnej przedsiębiorstwo może powiedzieć bardzo wiele, jednak musi to być poparte odpowiednimi faktami. Mówiąc, że „jesteśmy największą i najbardziej nowoczesną firmą” powinniśmy wiedzieć o tym, iż konkurencja lub dziennikarze mogą to szybko sprostować. Gorzej jednak kiedy mówimy „nasze produkty spełniają kryteria jakości ISO 9000, lub nasze produkty są bardzo zdrowe i spełniają wymogi ministra zdrowia”, a stan faktyczny jest całkiem odwrotny. Bardzo szybko klienci zamiast zacząć nam ufać odwrócą się od nas. Generalnie jednak dobrze skonstruowane strategie tożsamości najczęściej przyczyniają się do stałego przywiązania otoczenia do produktów firmy oraz co najważniejsze do wzrostu sprzedaży i maksymalizacji zysku. Tożsamość organizacji bywa niekiedy utożsamiana z jej wizerunkiem, co jest nieporozumieniem. Choć dla niektórych oba te pojęcia mogą znaczyć dokładnie to samo, to jednak większość badaczy tego problemu skłania się z całą stanowczością do odmiennego traktowania, czy definiowania tożsamości i wizerunku firmy. Aby ostatecznie wyjaśnić te spory, należy najpierw przedstawić definicje samego wizerunku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz