Tożsamość - cechą czy zjawiskiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tożsamość - cechą czy zjawiskiem - strona 1

Fragment notatki:

Opracowanie ma objętość 6 stron. W notatce zawarte zostały m.in. takie zagadnienia jak: tożsamość - cecha, czy zjawisko?; cecha - definicja; zjawisko - definicja; tożsamość, a wizerunek firmy; tożsamość - charakterystyka, wizerunek - charakterystyka.

TOŻSAMOŚĆ - CECHĄ CZY ZJAWISKIEM (wartością trwałą - względnie trwałą) Zmiana jako immanentna cecha jednostki/organizacji u progu XXI wieku organizacja jako zbiór jednostek trwałość i stabilność jednostki, rodziny, organizacji i społeczeństw (zmiana postrzegana w kategorii wieków/lat) zmiany obserwowalne cechy społeczeństwa informacyjnego Tożsamość jednostki/organizacji nie jest zjawiskiem trwałym/względnie trwałym - analiza na przykładzie firm Czynniki wpływające na zmianę tożsamości organizacyjnej struktura organizacyjna (zmiana struktury lub jej obsady) strategia firmy sytuacje zagrożenia Wnioski: w obliczu tak ogromnych zmian, może jedynie zmiana jest czymś pewnym, trwałym, zatem prawdziwa jest teza, że tożsamość jest niedocenianą wartością przedsiębiorstwa, niedocenianą, bo zbyt szybko zmieniającą się, a więc - żadną. czy może w obliczu tak ogromnych zmian liczy się jedynie tożsamość (z ew. drobnymi jej korektami), w konsekwencji reputacja jako najbardziej trwały element w otoczeniu Zacznijmy od zabawy w definicje. Cecha - to, co się orzeka o jakiejś substancji, niesamodzielny składnik rzeczy, dający się w niej wyróżnić tylko w drodze analizy myślowej. Zjawisko - to, co zaszło, co się wydarzyło, przejawiło, ukazało, fakt, zdarzenie. (def. za: Słownik języka polskiego pod red. Prof. M. Szymczaka, 1988) "Cecha" w swoim znaczeniu nie zawiera bezpośrednio wymogu niezmienności tejże, niemniej można domniemywać pewną, choćby relatywną, stałość. Dla uproszczenia przyjmijmy, że "cecha" charakteryzuje się stałością. Z kolei zjawisko - to coś, co się zdarzyło, fakt z przeszłości. Ma może wpływ na teraźniejszość, ale teraz nie istnieje. Niektóre tożsamości są zjawiskami - pojawiają się w praktyce gospodarczej i spektakularnie lub całkiem cicho giną. Czasem są inspiracją dla nowych podmiotów i w nich znajdują niejako swoje przedłużenie. Nie zmienia to jednak faktu, że same zaginęły. Te przedsiębiorstwa nie będą podmiotem analizy. Ciekawym obiektem badawczym są firmy trwające na rynku polskim od lat i ewoluujące wraz z nim. Potocznie mówi się, że ludzie co 7 lat diametralnie się zmieniają. Wiele czynników środowiskowych ma na to wpływ, ale jest to ciągle ta sama osoba. Jak to ocenić? Czy wtedy wygląd może być wyróżnikiem? W zasadzie jest to dla wielu warunek konieczny i wystarczający zarazem. Może być oczywiście mylący - chirurgia plastyczna może dziś zdziałać "cuda".
Zmiany w otoczeniu firmy powodują czasem zmiany jedynie kosmetyczne w tożsamości, ale równie często są przyczyną drastycznych zmian. Czy są takie przykłady w polskiej rzeczywistości gospodarczej? Jeśli są, może tożsamość to coś, co wyróżnia firmę tu i teraz, bez większych konsekwencji na przyszłość. A może, w obliczu rosnącego chaosu informacyjnego, jedynie tożsamości firm są latarniami na

(…)

… jako pierwsi krytycznie ustosunkowali się przedstawiciele idealizmu niemieckiego - Schelling i Hegel, którzy tożsamość pojmowali nie jako pozbawioną różnic tautologię A=A, lecz pojęcie zawierające w sobie odróżnienie, różnicę jako niezbędny, konstytutywny element. Według Hegla (1770 - 1831) tożsamość powstaje w procesie zmian, w toku wypracowania różnic i ich godzenia jako elementów szerszej całości…
… przedsiębiorstwo jest w jakiś sposób odbierane przez otoczenie - to, które w sposób świadomy zarządza swoją tożsamością, jak i to, które nie zdaje sobie z tego sprawy (choć zanotować należy znaczny wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców tą tematyką, nawet swego rodzaju modę, w szczególności na Corporate Design). Podobne uwagi mają zastosowanie do, niemalże identycznych, choć sygnowanych różnymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz