Marketing usług finansowych - strona 2

note /search

Marketing - podstawy - Piramida Maslowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie marketing był adresowany do przedsiębiorstw nastawionych na zysk długookresowy(wąskie ujęcie). Obecnie, szerokie ujęcie, adresuje marketing również do organizacji non-profit i personalnie (mówi się o marketingu osobistym, p...

Specyfika i determinanty - konkurencji, rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Marketing 19.03.2012r W5 Specyfika przedmiotowa rynku Silny jest związek rynku z uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Jest to rynek w dużym stopniu regulowany. Rynek dotyczy usług wyższego rzędu (nie ma przymusu korzystania z niego). Wysoka jest elastyczność cenowa i dochodowa popytu na usługi finan...

Marketing Uslug finansowych - wstep - Marketing relacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Marketing usług finansowych WYKŁAD 1 20.02.1012r. p.607(kat ubezpieczeń) zaliczenie projektu + Podręcznik” Marketing instytucji finansowych” Maria Płonka Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie marketin...

Marketing wewnetrzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Marketing 05.03.2012r. Marketing wewnętrzny stymuluje postawy proklienckie wszystkich pracowników nie tylko tych związanych ze świadczeniem obsługi klienta ale również średniego personelu. Cele marketingu wewnętrznego Cele Sposoby osiągania celów Cel strategiczny Realizowany przez dyrekcje(najwy...

Marketing - misja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

16.04.2012r Marketing Na ćwiczenia podpunkt 6, porównać cenowo produkty konkurencji. 13.05 nie ma wykładu! Misja: cel główny wyróżnia rolę jaką firma chce spełnić na rzecz otoczenia w którym funkcjonuje i oznacza zbiór najważniejszych wartości, pragnień i idei, wokół których wznoszona jest orga...

Rynek w aspekcie ekonomicznym - Rynek nabywcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Marketing 12.03.2012 W4 Strona PODMIOTOWA - po stronie popytu: osoby fizyczne, które chcą pomnożyć swój kapitał - po stronie podaży: instytucje, za pomocą których się te potrzeby realizuje Strona PRZEDMIOTOWA - po stronie popytu : potrzeby i kwalifikacje związane z kapitałem (pomnażanie, pożycza...

Segmentacja klientow - Petryfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

17.04.2012r marketing wykład Segmentacja klientów Segmentacja - podział rynku na względnie jednorodne grupy klientów, celem sformułowania dla nich określonego programu marketingowego Przesłanki segmentacji - rozszczepienie popytu - możliwość dostosowania produktów do potrzeb nabywców - możliwoś...