Rynek w aspekcie ekonomicznym - Rynek nabywcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek w aspekcie ekonomicznym - Rynek nabywcy - strona 1 Rynek w aspekcie ekonomicznym - Rynek nabywcy - strona 2 Rynek w aspekcie ekonomicznym - Rynek nabywcy - strona 3

Fragment notatki:

Marketing 12.03.2012 W4
Strona PODMIOTOWA - po stronie popytu: osoby fizyczne, które chcą pomnożyć swój kapitał
- po stronie podaży: instytucje, za pomocą których się te potrzeby realizuje
Strona PRZEDMIOTOWA - po stronie popytu : potrzeby i kwalifikacje związane z kapitałem (pomnażanie, pożyczanie, zabezpieczanie, inwestycje itp.)
- po stronie podaży : produkty (dobra i usługi) zaspokajające te potrzeby
Rynek w aspekcie ekonomicznym
STRONY
POPYTOWA
PODAŻOWA
PODMIOTOWA
K - kupujący
S - sprzedający
PRZEDMIOTOWA
PF - potrzeby mające pokrycie w funduszu nabywcy
PR - produkty oferowane na rynku
RELACJE: K-PF popyt S-PR podaż K-K opinie, naśladowanie, konkurencja, współpraca, integracja S-S kanibalizm produktów, konkurencja, współpraca, przywództwo, integracja PF-PF substytucja, komplementarność, hierarchiczność PR-PR substytucja, komplementarność, zróżnicowanie S-K wymiana wartości wymiennych, negocjacje PF-PR wartość użytkowa(zdolność do zaspokajania potrzeb) S-PF aktywizacja sprzedaży, badania marketingowe, opinie, obserwacje K-PR ekspozycja, preferencje nabywców, posiadana infrastruktura
„różnicowanie produktu, kluczem do sukcesu”
„inwestycja to konsumpcja odłożona na przyszłość”
OMÓWIENIE WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ POJĘCIOWYCH: Konsument - nabywca - klient - usługobiorca Konsument - w skali makro, nabywca finalny Nabywca - pojęcie najszersze Klient - skala mikro, najczęściej używany w marketingu Usługobiorca - nabywca usługi Produkt - usługa - dobro - towar - wybór Produkt - najszerszy znaczeniowo - przedmiot wymiany Usługa - niematerialna Dobro - zaspokaja nasze potrzeby, ale nie musi być skomercjalizowane np. pogoda, krajobraz Towar - coś zakupione i w takiej samej postaci przekazane dalej Wybór - produkt, który został samodzielnie wytworzony Potrzeba - substytucja - komplementarność - hierarchiczność Potrzeba - uczucie braku Substytucja - nie zawsze posiada wartość wymienną Pojęcie produktu - jego wartość użytkowa i wymienna - renta konsumenta Wartość użytkowa - zdolność do zaspokojenia potrzeb, odczuwana, subiektywna Wartość wymienna - cena Renta konsumenta - nadwyżka wartości użytkowej nad wymienną
Rynek oferenta i rynek nabywcy: OFERENT


(…)

… zakres działania rynku (reglamentacja)
Szeroki zakres rynku
Brak konieczności działań marketingowych
Konieczność działań marketingowych
Stan idealny : podaż = popyt
Wpływ struktury podmiotowej rynku na stosowanie marketingu
l. oferentów
l. nabywców
Konsekwencje dla podejmowania działań marketingowych
wielu
kilku
jeden
Wielu
Pełna konkurencja
Oligopol klienta (oligopson)
Monopson
+
++
+++
Kilku
Oligopol oferenta
Oligopol symetryczny
Ograniczony monopson
-
+
++
jeden
Monopol oferenta
Ograniczony monopol oferenta
Monopol symetryczny
- -
-
-
Podział instytucji finansowych (stosowany w podejściu czynnościowym prawa bankowego, polegający na określeniu listy koncesjonowanych usług bankowych):
BANKI - przyjmujące lokaty finansowe od podmiotów posiadających nadwyżki kapitału oraz pożyczające zgromadzone fundusze tym, którzy ich potrzebują (nadzór, prawo, organizacja systemu bankowego)
PARABANKI- pozostałe instytucje finansowe oferujące usługi charakterystyczne dla banków (np. fundusze inwestycyjne, emerytalne, TU, SKOKI, domy maklerskie [nadzór, prawo, organizacje w sektorze])
INSTYTUCJE NIEBANKOWE- nie należące bezpośrednio do instytucji finansowych lecz ułatwiające lub umożliwiające ich świadczenia (agencje, sieci handlowe, sieci dystrybucyjne, firmy doradcze, firmy audytorskie, firmy faktoringowe, emitenci obligacji, emitenci kart płatniczych, kasy zapomogowe, poczta, agencje obrotu nieruchomościami, usługi teleinformatyczne i medialne itp.)
Makroekonomiczne (krajowe, centralne) ujęcie rynku finansowego
Rynek a gospodarka ( poziome i pionowe powiązania)
Podatki, cła, stopy %, koniunktura, poziom i struktura PKB,
otwarcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz