Marketing usług finansowych

note /search

Czynniki techniczne i technologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

26.03.2012r. MARKETING w6 CZYNNIKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Obszar promocji - tworzenie stron internetowych - tworzenie stron multimedialnych Obszar ekonomiczny -redukcja kosztów działalności -kalkulacja korzyści ekonomicznych -symulacja przyszłych wartości -bieżący monitoring ekonomiczno ...

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1743

Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie marketing był adresowany do przedsiębiorstw nastawionych na zysk długookresowy(wąskie ujęcie). Obecnie, szerokie ujęcie, adresuje marketing również do organizacji non-profit i personalnie (mówi się o marketingu osobistym,...

Marketing Uslug finansowych - wstep

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1358

Marketing usług finansowych WYKŁAD 1 20.02.1012r. p.607(kat ubezpieczeń) zaliczenie projektu + Podręcznik” Marketing instytucji finansowych” Maria Płonka Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie market...

Marketing wewnętrzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512

Marketing 05.03.2012r. Marketing wewnętrzny stymuluje postawy proklienckie wszystkich pracowników nie tylko tych związanych ze świadczeniem obsługi klienta ale również średniego personelu. Cele marketingu wewnętrznego Cele Sposoby osiągania celów Cel strategiczny Realizowany przez dyrekcje(najwy...

Misja instytucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1169

16.04.2012r Marketing Na ćwiczenia podpunkt 6, porównać cenowo produkty konkurencji. 13.05 nie ma wykładu! Misja: cel główny wyróżnia rolę jaką firma chce spełnić na rzecz otoczenia w którym funkcjonuje i oznacza zbiór najważniejszych wartości, pragnień i idei, wokół których wznoszona jest orga...

Potrzeba jako filozofia sukcesu firmy na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

Jako filozofia sukcesu firmy na rynku Osiąganie przez firmę korzystnej pozycji na rynku poprzez spełnianie potrzeb i pragnień nabywców Potrzeba - jest to odczucie braku czegoś, wraz z zaspokajaniem potrzeb, one nie maleją. Piramida Maslowa : potrzeby podstawowe i nadrzędne. Podstawowe - wszyscy ...

Rynek w aspekcie ekonomicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Marketing 12.03.2012 W4 Strona PODMIOTOWA - po stronie popytu: osoby fizyczne, które chcą pomnożyć swój kapitał - po stronie podaży: instytucje, za pomocą których się te potrzeby realizuje Strona PRZEDMIOTOWA - po stronie popytu : potrzeby i kwalifikacje związane z kapitałem (pomnażanie, pożyc...

Segmentacja klientow

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1540

17.04.2012r marketing wykład Segmentacja klientów Segmentacja - podział rynku na względnie jednorodne grupy klientów, celem sformułowania dla nich określonego programu marketingowego Przesłanki segmentacji - rozszczepienie popytu - możliwość dostosowania produktów do potrzeb nabywców - możliw...

Specyfika i determinanty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Marketing 19.03.2012r W5 Specyfika przedmiotowa rynku Silny jest związek rynku z uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Jest to rynek w dużym stopniu regulowany. Rynek dotyczy usług wyższego rzędu (nie ma przymusu korzystania z niego). Wysoka jest elastyczność cenowa i dochodowa popytu na usługi fin...

Czynniki techniczne i technologiczne - Marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

26.03.2012r. MARKETING w6 CZYNNIKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Obszar promocji - tworzenie stron internetowych - tworzenie stron multimedialnych Obszar ekonomiczny -redukcja kosztów działalności -kalkulacja korzyści ekonomicznych -symulacja przyszłych wartości -bieżący monitoring ekonomiczno - ...