Czynniki techniczne i technologiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki techniczne i technologiczne - strona 1 Czynniki techniczne i technologiczne - strona 2 Czynniki techniczne i technologiczne - strona 3

Fragment notatki:


26.03.2012r. MARKETING w6 CZYNNIKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Obszar promocji - tworzenie stron internetowych
- tworzenie stron multimedialnych Obszar ekonomiczny -redukcja kosztów działalności
-kalkulacja korzyści ekonomicznych
-symulacja przyszłych wartości
-bieżący monitoring ekonomiczno - finansowy Obszar obsługi klienta -poprawa jakości obsługi klienta ( szybkość, dostępność, cena itp.)
-redukcja relacji z klientami
-substytucja człowiek - maszyna
-redefinicja standardów i wartości dodanej
-zmiana profilu kadr Obszar informacji -identyfikacja alternatyw dostawców usług
-generowanie i aktualizowanie bazy informacji
-zarządzanie informacją i wiedzą
-dostępność aktualnej informacji (w czasie „on- line”) Obszar analiz i segmentacji - analiza konkurencyjności
-segmentacja klientów banku
-identyfikacja stanowisk nie według kryterium produktowego lecz według segmentów rynku
-separacja procesu tworzenia wartości usług oraz jej dostarczania do klienta (outsourcing, cosourcing (współpraca różnych firm gdy łącza ich wspólne interesy) itp.)
-zarządzanie lojalnością i stałymi relacjami z klientami (CRM) Obszar transakcji - e-banking
CELE I STRATEGIA FIRMY Cel - punkt dojścia Analiza - punkt wyjścia Strategia - długofalowy program realizacji celu
DECYZJE A CZAS
Menedżer dysponuje trzema zasobami:
-ludźmi - kapitałem
-czasem
NASTAWIENIE DŁUGOOKRESOWE: Decyzje strategiczne( ciągłość instenia, profil firmy, wizerunek, osobowość)
NASTAWIENIE ŚREDNIOOKRESOWE Decyzje taktryczne ( udział w rynku, tworzenie przewag konkurencyjnych, kreowanie oferty - produkcja)
NASTAWIENIE KRÓTKOOKRESOWE: decyzje techniczne ( wielkość obrotów, częstotliwość reklam, poziom marż)
PODSTAWOWE RÓZNICE MIĘDZY PROBLEMAMI O CHAKARTERZE TECHNICZNYM, TAKTYCZNYM I STATEGICZNYM
Cechy Problemy strategiczne
Taktyczne
Techniczne
Sposób formułowania
jakościowy
półilościowy
Ilościowy
Stopień konkretyzacji
Najmniejszy
średni
największy
Horyzont czasowy
najdłuższy
średni
Najkrótszy
Sposób rozwiązywania
koncepcyjny
Operacyjny
procedury
Częstotliwość występowania
najmniejsza
średnia
największa


(…)

……)
- funkcja ( finanse, marketing, kadry, produkcja, sprzedaż…)
W strategii ważnym obszarem działań jest PROGNOZOWANIE czyli przewidywanie przyszłości oparte na racjonalnych przesłankach i naukowych metodach. Prognozowanie może być jakościowe (np. metoda delficka) lub ilościowe (np. statystyczna projekcja trendu)
WIZJA STRATEGICZNA jest obrazem sytuacji organizacji w przyszłości, w jakiej pragnie…
… na CZASOKRES można wyróżnić cele:
- krótkoterminowe lub operacyjne (do 1 roku)
- średnioterminowe lub taktyczne ( 1-2 lata)
- długookresowe lub perspektywiczne (3-5 lat i więcej)
Ze względu na OBSZAR IDENTYFIKCJI można wyróżnić cele:
Rynkowe
Np. udział w rynku, nowe rynki, pozycja konkurencyjna
Ekonomiczne
Np. Rentowność, płynność, zysk, marża, opłacalność
Finansowe
Np. Dźwignia finansowa, wypłacalność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz