potrzeba jako filozofia sukcesu firmy na rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
potrzeba jako filozofia sukcesu firmy na rynku - strona 1 potrzeba jako filozofia sukcesu firmy na rynku - strona 2

Fragment notatki:


Jako filozofia sukcesu firmy na rynku Osiąganie przez firmę korzystnej pozycji na rynku poprzez spełnianie potrzeb i pragnień nabywców
Potrzeba - jest to odczucie braku czegoś, wraz z zaspokajaniem potrzeb, one nie maleją. Piramida Maslowa : potrzeby podstawowe i nadrzędne. Podstawowe - wszyscy je odczuwamy, mają swoje minimum i maksimum- są mierzalne, muszą być zaspokojone (fizjologiczne; bezpieczeństwa;) muszą być spełnione potrzeby fizjologiczne, aby myśleć o potrzebach wyższego rzędu. Są różne rodzaje bezpieczeństwa ( pracy, finansowe). Jest bardziej odporna na zmiany gospodarcze; i tak zaspokajamy potrzeby fizjologiczne(jemy etc) Wyższego rzędu - są w kategorii potrzeb psychologicznych, nie mają maksimum - są niezaspakajalne. Dzięki tym potrzebom marketing może się rozwijać. Mają podatność na zmiany gospodarcze. Miłość, przynależność - Człowiek jest podmiotem społecznym- produkty są kierowane np. do rodzin, do grup społecznych (np. studentów- kredyty studenckie, juwenalia), produkty muszą odpowiadać na świat wartości
Uznania, szacunku - klient nasz pan; to co robimy, robimy dla klienta. Firmy korzystają na zadowoleniu klienta. Samorealizacji - szukanie indywidualnego zaspokojenia tej potrzeby
Analiza rynku - działanie zewnętrzne, nie można nigdy być pewnym jakie są potrzeby i dokąd dążą.
Narzędziem analizy rynku są badania marketingowe dotyczące potrzeb i produktów.
Badania można podzielić na ilościowe i jakościowe. Analiza konkurencji np. poprzez cenę, dostępność, elementy marki
Segmentacja rynku - podział rynku na jednorodne grupy nabywców po to aby w odniesieniu do jednego segmentu rynku stworzyć specjalny program marketingowy. Nie można zaspokajać wszystkich segmentów dlatego należy dokonać wyboru takiego rynku docelowego, na którym chcemy się skoncentrować (target). Male firmy powinny się specjalizować w niszach rynkowych i objąć w nich monopol. 3,4 - analiza ex ante
Po tej analizie przystępujemy do określenia oferty - marketing mix (kompozycja środków za pomocą których firma oddziałuje na rynek) „4 P” / 5 P
- produkt - trzeba przedstawić konkretny produkt - wiązka korzyści dostarczana nabywcy.
- cena - decyduje o dochodach firmy. Ważne żeby potrafić ustalić taka cene aby była rentowność i nie spotkała się z barierą popytu
- dystrybucja - - promocja - dotarcie do swiadomosci nabywcy, utrwalanie, że to co kupił jest dobre i spełnia jego potrzeby
- people - personel (dodatkowy element)
Produkt i cena związane z zaspokajaniem potrzeb, a dystrybucja i promocja mają docierać do klienta. Oferta ma być skuteczna wiec ma realizować cel. Są cele ilościowe (realizacja zysku długoterminowego; bardzo ważne jest utrzymanie płynności ORAZ satysfakcja klienta - tylko klient usatysfakcjonowany będzie korzystał z naszych usług, wartość dodana firmy). Gdy zrealizowaliśmy cele, wszystko zaczyna się od początku… cały proces to budowanie rynku, relacji, rozwój firmy.

(…)

… to konkurencja.
Jako sposób zarządzania firmą
Taki sposób zarządzania firmą, który sformułowałby podstawy proklienckie wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska, jakie zajmują w firmie (tzw. Marketing wewnętrzny)
Właściwe spojrzenie na schemat organizacyjny firmy Klienci
Ludzie pierwszej linii
Zarząd średniego szczebla
Dyrekcja
Klienci (są bardzo ważni, są wszędzie, są częścią firmy) Schemat odwróconej…
… indywidualnej obsługi klienta
Zasada 20/80 - 20% przyczyn to 80% skutków zasada Pareto 80% pkb od 20% podm. Gospodarczych. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz