marketing - misja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketing - misja - strona 1 marketing - misja - strona 2 marketing - misja - strona 3

Fragment notatki:


16.04.2012r Marketing
Na ćwiczenia podpunkt 6, porównać cenowo produkty konkurencji. 13.05 nie ma wykładu!
Misja: cel główny wyróżnia rolę jaką firma chce spełnić na rzecz otoczenia w którym funkcjonuje i oznacza zbiór najważniejszych wartości, pragnień i idei, wokół których wznoszona jest organizacja. Są to wyobrażenia kierownictwa o przyszłości organizacji, którymi pragnie natchnąć pracowników, kooperantów i inne instytucje. Misja powinna zawierać: - sposób działania i jej odpowiedzialność (zadania) wobec klientów, pracowników, właścicieli, społeczeństwa
- potrzeby klientów, które zaspokajałyby produkty organizacji
- konkurencyjność i specjalizacja w obszarze rynek - produkt
- sposób zarządzania i organizacji, służący realizacji misji i kontroli -koncepcję rozwoju działalności w przyszłości. Misja powinna być sformułowana zwięźle, uniwersalnie, ponadczasowo; powinna być znana każdemu pracownikowi i klientowi organizacji, stanowiąc dla personelu istotną bazę integracyjną a dla podmiotów z zewnątrz bazę identyfikacyjną. MISJA instytucji sprowadzana jest do rangi jego duszy; określa powód jego istnienia i chęci postrzegania przez społeczeństwo; nie może być definiowana w kategoriach zysku lecz w kategoriach wartości. Z misji powinny wynikać cele szczegółowe i strategie.
Misja posiada szerokie spektrum adresatów. Potencjalni adresaci misji Przesłanie misji Klienci aktualni i potencjalni
Wizerunek firmy, wartość rynkowa, postrzeganie firmy, marka, zaufanie, jakość ,korzyści ekonomiczne
Pracownicy firmy
Etyka zawodowa, samoidentyfikacja z firmą, kultura organizacyjna firmy, wyznawane wartości, jasne kryteria oceny, marketing wewnętrzny
Potencjalni pracownicy firmy
Reputacja, pierwsze wrażenie, wyobrażenie o firmie
Właściciele ( akcjonariusze, udziałowcy i tp.)
Opłacalność, atrakcyjność, duma, rozwój Instytucje kontroli
Potencjalni partnerzy i inni interesariusze
Elementy kształtujące wizerunek instytucji finansowych Tożsamość Zestaw podstawowych atrybutów wyróżniający daną instytucję od innych rynkowych graczy, a zwłaszcza bliskich konkurentów: WYRÓŻNIKI TOŻSAMOŚCI: - cena/jakość produktu
- jakość obsługi
- tradycja
- zaufanie
- sieć placówek
- inne Wizerunek Wypracowane publiczne oblicze organizacji, które przedstawia ją w korzystnym świetle i służy zdobywaniu społecznej akceptacji dla jej działalności:
wewnętrzni


(…)


- akcjonariusze lub inni właściciele
Tożsamość to samoświadomość organizacji, a wizerunek to jej obraz i konsekwencja
Elementy kształtujące wizerunek instytucji finansowej
Wizualizacja
Kod optyczny i estetyczny, umożliwiający organizacji przekazywanie sugnałów, na których jej najbardziej zależy tzn. takich które budują i utrwalają jej dobry wizerunek w otoczeniu.
Zasady tworzenia systemu identyfikacji wizualnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz