Specyfika i determinanty - konkurencji, rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika i determinanty - konkurencji, rynku - strona 1 Specyfika i determinanty - konkurencji, rynku - strona 2 Specyfika i determinanty - konkurencji, rynku - strona 3

Fragment notatki:

Marketing 19.03.2012r W5 Specyfika przedmiotowa rynku Silny jest związek rynku z uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Jest to rynek w dużym stopniu regulowany. Rynek dotyczy usług wyższego rzędu (nie ma przymusu korzystania z niego). Wysoka jest elastyczność cenowa i dochodowa popytu na usługi finansowe. Występuje duża wrażliwość rynku na wahania koniunkturalne. Istnieje wysoka podatność na emocje przedmiotu obrotu (kapitał, pieniądz) Specyfika klientów Uczestnictwo w rynku jest uwarunkowane statusem majątkowym i poziomem edukacji finansowej. Zróżnicowane (emocjonalne, racjonalne, spekulacyjne) są motywy uczestnictwa w rynku. Relatywnie wyższe jest znaczenie emocji w zachowaniach się klientów. Istnieje relatywnie wyższe znaczenie informacji w procesach decyzyjnych. Specyfika konkurencji Wysoki poziom „masy krytycznej” daje więcej alternatyw konkurowania (konsolidacja i globalizacja sektora finansowego i bankowego). Istnieją coraz wyższe bariery wejścia i wyjścia z sektora. Istotne znaczenie ma zdobycie ważnych (dla klienta) i trwałych przewag nad konkurentami (zwłaszcza dotycząc ich wizerunku banku i dystrybucji). Istnieje silne natężenie konkurencji w obrębie grup strategicznych. Coraz silniejsze są związki sektora bankowego z pozabankowym (np.”bankasurance”, doradztwo inwestycyjne itp.) Specyfika produktów finansowych (usług) Niematerialność, Nierozdzielność usług z osobą wykonawcy, jednoczesność świadczenia i korzystania z usługi, heterogeniczność usług uzależniona od tego, kto i kiedy ją wykonuje, trudności w standaryzacji i sformułowaniu usługi, nietrwałość(brak logistyki marketingowej), Niemożność nabycia praw własności usług Specyfika marketingu- mix usług finansowych Relatywnie duże znaczenie personelu jako elementu kompozycji marketingowej (koncepcja „5P” w marketingu, personalizacja usługi, wysokie wykorzystanie elektroniki oraz infrastruktury teleinformatycznej i wirtualnej w rozwoju nowych produktów, Wiodąca rola wizerunku firmy i dostępności usług w marketingu- mix
Specyfika konkurencji : masa krytyczna - minimalny poziom nakładów który jest niezbędny do zainicjowania przedsięwzięcia oraz potrzebny do przetrwania przedsięwzięcia. Np. posiadanie know how , oraz np. kapitał ludzki. Masa krytyczna jest coraz wyższa, ponieważ przedsiębiorstwa mają coraz więcej kryteriów. Są trudności z przebiciem się na rynku, zatem trzeba się dostosować do wymogów rynku. Jest coraz więcej problemów z wejściem na rynek.
FMCG - bardzo ważne są reklamy, ponieważ na tym rynku kupuje się produkty znane. Specyfika produktów : np. pieniądz bezgotówkowe, ubezpieczenia. Usługi heterogeniczne- standaryzacja jest w poszczególnych aspektach np. uprzejmość… .

(…)

…, ubezpieczeń, kart płatniczych, dostępu do informacji w skali globalnej.
Dążenie do zwiększenia konsumpcji -> odwrócenie zależności z: oszczędzam i kupuję na kupuję i spłacam kredyty; oferta kredytów konsumpcyjnych, realnych
Etnocentryzm konsumencki lub kosmopolityzm -> preferowanie krajowej (lub zagranicznej) instytucji finansowej
Bezpieczeństwo korzystania z instrumentów finansowych ->obrót bezgotówkowy…
… poziomu wykształcenia (wzrost świadomości finansowej, zmiana hierarchii potrzeb z konsumpcji bieżącej na oszczędności i zabezpieczenie emerytalne)
Migracje i emigracje (globalizacja usług finansowych, wymiana kulturowa, doświadczenie)
Segmenty „wschodzące” <10-20 lat> (penetracja rynków młodzieży szkolnej i studenckiej (SKO, karty, kredyty, konta, edukacja finansowa, wpojenie nawyków finansowych…
…> oraz zewnętrznych <pokój>
Stabilność rządów -> zachowanie i przewidywalność kierunków zmian, stabilność ciągłość przepisów, niezależność instytucji finansowych od rządów
Funkcje delegowane -> polityka społeczna <ZUS,KRUS>; polityka mieszkaniowa; polityka rolna
Prywatyzacja sektora finansowego -> zmniejszenie integracji państwa w sektorze finansowym, niezależność od państwa zmiana struktury własności; wzrost…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz