Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego - strona 2

Strategie konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Strategie konkurencji (M. Porter „SK”) Strategia konkurencji jest to podejmowanie przez firmę działań zaczepnych lub obronnych, mających na celu utrzymanie pozycji w danym sektorze, skuteczne radzenie sobie z pięcioma siłami konkurencyjnymi i uzyskanie przez firmę wyższej stopy zysku. Można wyró...

Zagadnienia KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Zagadnienia KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Konkurencja i konkurencyjność w teorii ekonomii Konkurencja w klasycznej teorii ekonomii Konkurencja w neoklasycznej teorii ekonomii Konkurencja w heterodoksyjnej teorii ekonomii Konkurencja jako stan czy jako proces Konkurencja w teoriach menedżer...

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO (PIĘĆ SIŁ KONKURENCYJNYCH- M. Porter) GROŹBA POJAWIENIA SIĘ NOWYCH KONKURENTÓW Bariery wejścia Podażowe efekty skali Popytowe korzyści skali (efekty sieci) Koszty zmian ponoszone przez klienta Potrzeby kapitałowe Przewaga już działających firm niezależna od ...

Teoria ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Mark Blaug
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

M.Blaug - „Teoria ekonomii - Ujęcie retrospektywne” Adam Smith w „Bogactwie narodów” o „funkcjonalnej konkurencji”: W pewnych warunkach społecznych interesy prywatne zharmonizowane s...

Znaczenie konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joseph El Hayek
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

* Hayek - Znaczenie konkurencji (Krytyka teorii neoklasycznej) 1.Powszechnie: teoria konkurencji doskonałej jest odpowiednim modelem oceny efektywności konkurencji w realnym świecie. Naprawdę: ma niewiele wspólnego z konkurencją w ogóle, zakłada istnienie stanu rzeczy (idealnego), który w praktyc...

Streszczenie znaczenie konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joseph El Hayek
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Hayek: Znaczenie konkurencji Hayek podważa założenia konkurencji doskonałej czyli Jednorodny towar oferowany i poszukiwany przez wielką liczbę stosunkowo małych sprzedawców i nabywców, z których żaden nie może spodziewać się, że je...

Konkurencyjność - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Początkowa Kanwa Strategii Cena - ze względu na specyfikę oferowanych usług, ceny proponowane podmiotom gospodarczym w kancelariach są około dwukrotnie wyższe niż te u infobrokerów. Miesięczny koszt obsługi firmy w kancelarii to około 4 tysiące zł, natomiast porównywalna usługa realizowana przez ...