Znaczenie konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie konkurencji - strona 1 Znaczenie konkurencji - strona 2

Fragment notatki:


* Hayek - Znaczenie konkurencji (Krytyka teorii neoklasycznej) 1.Powszechnie: teoria konkurencji doskonałej jest odpowiednim modelem oceny efektywności konkurencji w realnym świecie. Naprawdę: ma niewiele wspólnego z konkurencją w ogóle, zakłada istnienie stanu rzeczy (idealnego), który w praktyce uniemożliwiałby konkurencję. Teoria nie mówi nic o procesie prowadzącym do tego stanu doskonałego, o tym jak go uzyskać. Nie można założyć, że ludzie mają takie same dane, chociażby dlatego, że inaczej odbierają działania innych ludzi, że mogą się kontaktować między sobą. „Równowaga konkurencyjna” zakłada, że dane jednostek są wzajemnie dostosowane. Teoria nie opisuje dynamiki procesu.
2. Współczesna teoria konkurencji zakłada istnienie sytuacji, którą należałoby właśnie tłumaczyć jako skutek procesu konkurencyjnego. Widoczne jest to w warunkach dotyczących konkurencji.
Konkurencja doskonała zakłada:
• Jednorodny towar oferowany i poszukiwany przez wielką liczbę stosunkowo małych sprzedawców i nabywców, z których żaden nie może spodziewać się, że jego działanie w zauważalny sposób wpłynie na cenę.
• Wolne wejście na rynek i brak innych ograniczeń ruchu cen i zasobów.
• Pełną znajomość istotnych czynników przez wszystkich uczestników rynku. - jakie rozwiązania instytucjonalne są niezbędne, by osoby dysponujące wiedzą najbardziej przydatną do realizacji jakiegoś zadania z możliwie największym prawdopodobieństwem się go podejmowały. Wiedza ta dotyczy :
- znajomości najniższych kosztów produkcji (można odkryć tylko poprzez proces konkurencji)
- życzeń i pragnień konsumentów w tym:
- rodzaju dóbr i usług, na które wytwarza się popyt
- ceny, jaką konsumenci gotowi są zapłacić
- powinny być określane w procesie konkurencji. Podobnie ma się rzecz w przypadku konsumentów, których wybór kształtuje chociażby reklama i cała organizacja rynku.
Johnson: konkurencja to „działanie zmierzające do uzyskania tego, co równocześnie starają się uzyskać inni”.
Konkurencja doskonała to w istocie brak jakichkolwiek działań o charakterze konku rencyjnym. - teoria konkurencji doskonałej wyklucza osobiste relacje między uczestnikami rynku, podczas gdy w realnym świecie konkurencja często = walka o reputację czy kontakty
- konkurencja uczy, kto najlepiej nas obsługuje
- konkurencja nie jest wtedy niedoskonała przez działanie człowieka, ale naturę produktu/usługi
3.Czy konkurencja jest mniej ważna jeśli żadni dwaj producenci nie wytwarzają tego samego dobra?
Towary sprzedawałyby się po najniższej cenie, przy której wygrywałyby z potencjalnymi towarami zastępczymi.


(…)

… jest z natury niedoskonała, prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów niż byłoby to możliwe gdyby zastosowano jakiekolwiek inne środki. Większa przepaść oddziela konkurencję od braku konkurencji, niż konkurencję doskonałą od niedoskonałej.
Konkurencja jest procesem kształtowania opinii - > co jest najlepsze i najtańsze. Jest to proces związany ze stałymi zmianami danych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz