ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO - strona 1

Fragment notatki:


ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO (PIĘĆ SIŁ KONKURENCYJNYCH- M. Porter) GROŹBA POJAWIENIA SIĘ NOWYCH KONKURENTÓW Bariery wejścia
Podażowe efekty skali
Popytowe korzyści skali (efekty sieci)
Koszty zmian ponoszone przez klienta
Potrzeby kapitałowe
Przewaga już działających firm niezależna od ich wielkości
Nierówny dostęp do kanałów dystrybucji
Restrykcyjna polityka rządu
Reakcja firm działających już w sektorze
SIŁA DOSTAWCÓW Siła dostawców jest duża jeśli:
Grupa dostawców jest bardziej skonsolidowana niż sektor, któremu sprzedaje
Przychody grupy nie zależą od jednego sektora
Zmiana dostawcy wiąże się z wysokimi kosztami dla klientów
Dostawcy oferują produkty zróżnicowane
Brakuje substytutów dla dóbr i usług oferowanych przez dostawców
Dostawcy mogą wejść na terytorium danej branży
SIŁA NABYWCÓW Siła przetargowa nabywców jest duża jeśli:
Istnieje niewielu nabywców w stosunku do liczby dostawców lub zakup poszczególnych nabywców jest duży w stosunku do rozmiarów dostawców
Produkty branży są standaryzowane lub niezróżnicowane
Zmiana dostawcy wiąże się z niewielkim kosztem po stronie nabywców
Nabywcy mogą wejść do branży
Nabywcy wykorzystują przewagę gdy są wrażliwi na cenę
Produkt stanowi znaczną część kosztów i budżetu nabywców
Osiągają niskie zyski, brakuje im gotówki lub muszą redukować koszty
Produkt ma niewielki wpływ na jakość produktów lub usług nabywców
Produkt ma niewielki wpływ na pozostałe koszty nabywcy DOSTĘPNOŚĆ SUBSTYTUTÓW Substytuty są zagrożeniem gdy:
Produkt ten przedstawia atrakcyjniejszy stosunek ceny do jakości niż produkt oferowany przez branżę
Przejście na substytut wiąże się z niewielkimi kosztami
KONKURENCJA W BRANŻY Intensywność konkurowania
Wielu konkurentów o podobnych rozmiarach i podobnej sile
Niskie tempo rozwoju branży
Wysokie bariery wyjścia
Duże zaangażowanie rywali w branże i chęć z ich strony bycia liderem
Firmy słabo się znają
Podstawy konkurowania
Konkurencja cenowa
Konkurencja pozacenowa
Konkurencja wynikająca z koncentracji na strategii ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz