Teoria 5 sił Portera-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria 5 sił Portera-opracowanie - strona 1 Teoria 5 sił Portera-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Teoria 5 sił Portera Czynniki określające intensywność rywalizacji w sektorze:
Niskie tempo wzrostu popytu lub jego spadek
Wysokie koszty stałe
Nieprzewidywalność posunięć i zróżnicowanie konkurentów
Niskie koszty zmiany dostawców
Powszechny charakter produktu
Cykliczność prowadząca do okresowej nadwyżki zdolności produkcyjnych
Duże znaczenie rynku dla przedsiębiorstwa
Bariery wejścia do sektora:
Korzyści skali
Korzyści wynikające z doświadczenia
Dostęp do fachowej wiedzy
Lojalność klientów w stosunku do marki
Koszty kapitałowe związane z wejściem na rynek
Dostęp do kanałów dystrybucji
Wysokie koszty zmiany produktu
Polityka rządowa
Dostęp do tanich czynników produkcji
Siła przetargowa dostawcy:
Zakup jest istotny dla nabywcy
U nabywców wysokie koszty zmiany dostawcy
Istnieje kilka alternatywnych źródeł zaopatrzenia
Żaden z nabywców nie jest ważnym klientem dostawcy
Istnieje realne ryzyko podjęcia przez dostawcę decyzji o występującej integracji (np. utworzenie własnej sieci sprzedaży przez producenta).
Siła przetargowa nabywców
Niewielu nabywców kupujących oferowany towar w dużych ilościach.
Niskie koszty zmiany dostawców - w konkurencji mała lojalność nabywców.
Stosunkowo niewielcy dostawcy.
Nabywcy dysponują rozległymi informacjami na temat oferty konkurencji
Istnieje realne ryzyko podjęcia przez nabywcę decyzji o zastępującej integracji (zacznie sam wytwarzać dany produkt)
Zagrożenie ze strony substytutów:
Istnieje kilka jednakowo efektywnych pod względem kosztów sposobów zaspokajania tej samej potrzeby.
Zamiana danego produktu na produkt substytucyjny wiąże się dla klienta z niewielkimi kosztami zmiany dostawy
Klient wykazuje dużą wrażliwość cenową, a substytut jest wyrobem tanim.
Profil ekonomiczny sektora
Rozmiar rynku mierzony w jednostkach naturalnych i dochodach rocznych ze sprzedaży
Zakres konkurowania - lokalnego, regionalnego, krajowego, globalnego
Stopa wzrostu rynku mierzona procentami wzrostu (spadku) sprzedaży rocznej i fazy cyklu życia sektora
Liczba konkurentów i ich relatywny udział w rynku, określenie stopnia konkurencyjności sektora
Poziom i możliwości integracji w przód i w tył
Liczba nabywców i ich wysoka relatywność
Wielkość barier wejścia i wyjścia
Tempo zmian w technologii wytwarzania i komercjalizacji naszych produktów
Stopień dyferencjacji (zróżnicowania) produktów konkurujących firm
Wysokość ekonomiki skali w produkcji, transporcie i masowym marketingu produkcyjnym w przemyśle
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz