Finanse i bankowość - strona 7

Charakterystyka pośredniczących operacji bankowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

Finanse i Bankowość CHARAKTERYSTYKA POŚREDNICZĄCYCH OPERACJI BANKOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU FILIA JELENIA GÓRA maj 2003 Spis treści: Cechy działalności bankowej3 Pojęcie operacji bankowych3 Rodzaje operacji bankowych4 Operacje pośredniczące (usługowe) - charakterystyka4 Rachunk...

Tradycyjne banki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Banki, których nie ma - czy tradycyjne przestaną być potrzebne? 2004 Wstęp Najszybciej rozwijającym się obszarem usług bankowych jest bankowość elektroniczna. Tak jak i w innych dziedzinach gospodarki, komputery i Internet przycz...

Dług publiczny państwa i deficyt budżetu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

DŁUG PUBLICZNY PAŃSTWA I DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA - Dług publiczny jest wyrazem zobowiązania Skarbu Państwa jako dłużnika (pożyczkobiorcy) do zwrotu kwoty pożyczonej i odsetek na rzecz wierzycieli którymi z reguły są podmioty obrotu publicznego (banki, przedsiębiorcy, ludność) którzy czasowo pożyczyl...

Definicja banku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

BANKI W ujęciu wąskim- to instytucja usługowa, której działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków do udzielania tych kredytów- ich sfinansowania. Nie uwzględnia się tutaj banku jako instytucji zatrudniającej ludzi, których kwalifikacje, przygotowanie oraz wiedza i fachow...

Definicja pieniądza - popyt i podaż - bank

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

DEFINICJA PIENIĄDZA. Wszystkie społeczeństwa od niepamiętnych czasów używają pieniądza w takiej czy innej postaci. Pieniądz jest bardzo specyficznym rodzajem aktywów czy środkiem przechowywania bogactwa. Przychód z posiadania pieniądza jest zazwyczaj bardzo niski - banknoty nie przynoszą żadnego op...

Dostsowanie polskiego systemu bankowego do wymagań UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Temat: Dostosowanie polskiego systemu bankowego do wymagań Unii Europejskiej. Spis treści Wstęp3 Rozdział I. Dostosowanie do norm Unii Europejskiej3 Status Narodowego Banku Polskiego3 Rodzaje banków5 Status nadzoru bankowego6 Bankowy Fundusz Gwarancyjny7 Rozdział II. Luka regulacyjna8 2.1....

Handel zagraniczny i bilans płatniczy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

HANDEL ZAGRANICZNY I BILANS PŁATNICZY 1.HANDEL ZAGRANICZNY-to odpłatna wymiana dóbr i usług z partnerami mającymi stałe poza granicą celną państwa 2.EKSPORT-oznacza sprzedaż za granicą towarów wytworzonych lub w znacznym stopniu przetworzonym w kraju 3.IMPORT- kupno towarów za granicą w celu wyko...

Historia banku PKO - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Historia banku PKO Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna został powołany na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu w marcu 1929 roku. Akt notarialny o utworzeniu Banku sporządzono w październiku 1929 roku, a kilka dni później Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rej...

Inflacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

INFLACJA 1.INFLACJA-trwały wzrost ogólnego poziomu cen występujący w pewnym okresie czasu 2.DEFLACJA-wzrost siły nabywczej jednostki pieniężnej danego kraju wywołany długookresowym spadkiem przeciętnego poziomu cen w gospodarce 3.DEZINFLACJA-ceny wzrastają ale coraz wolniej-stopa inflacji maleje ...

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

"NBP"; INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NBP NA BANKI KOMERCYJNE Refinansowanie banków operacyjnych Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego, redyskontowego, lombardowego. Charakterystyka kredytu refinansowego: jest udz...