definicja banku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
definicja banku - wykład - strona 1 definicja banku - wykład - strona 2

Fragment notatki:

BANKI W ujęciu wąskim- to instytucja usługowa, której działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków do udzielania tych kredytów- ich sfinansowania. Nie uwzględnia się tutaj banku jako instytucji zatrudniającej ludzi, których kwalifikacje, przygotowanie oraz wiedza i fachowość mają wpływ na jakość świadczonych usług. W ujęciu szerszym- to wewn i zewn warunki działania banków.
WEWN: - współpracownicy; - system zarządzania; - informacje wewnętrzne (zasoby pieniądza pozostające w dyspozycji przedsiębiorstwa); - informacje zewnętrzne (składniki otoczenia- część organizacji gospodarki, z którą bank pozostaje powiązany)
ZEWN: - usługobiorcy; - właściciele; - pozostałe przedsiębiorstwa bankowe; - polityka pieniężna; - interes społeczny.
Bank za pomocą sieci tworzy systemy tzw. socjotechniczne zorientowane na osiągnięcie celu. Z punktu widzenia ogólnogospodarczego bank postrzegany jest:
- jako podmiot, który dokonuje akumulacji i dystrybucji kapitału pieniężnego oraz pośredniczy w transformacji wielkości, terminu i ryzyka doprowadzając do wzajemnego uzgodnienia struktur podaży i popytu.
Do głównych zadań banku należy:
Udzielanie pożyczek, doręczanie pieniędzy, gwarancje i zobowiązania, emisja i zarządzanie środkami płatniczymi, udzielanie gwarancji i zobowiązań pozabilansowych, postępowanie z rachunkami własnymi i klientów w zakresie instrumentów rynku pieniężnego, waluty obcej, udział w emisji papierów wartościowych, doradztwo i zarządzanie portfelowe, przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi, usługi sejfowe. Rola banków w gospodarce rynkowej: - przejawia się w 3 dziedzinach działalności: 1. Udział w kreacji pieniądza (banki komercyjne w ograniczonym stopniu mogą tworzyć pieniądz komercyjny). Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne dokonuje się poprzez wzrost kredytów udzielanych przez te banki oraz wzrost zakupów walut obcych. 2. udział w społecznym podziale pracy- bank jest przedsiębiorstwem, które prowadzi działalność mającą na celu przejęcie od jednostek gospodarczych i osób fizycznych czynności finansowych. Jest instytucją dokonującą transformacji terminów, wielkości i ryzyka w stosunkach pieniężnych między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą.
3. dokonywanie alokacji i transformacji środków- banki pośredniczą w doprowadzaniu do wzajemnego uzgodnienia różniących się struktur podaży i popytu- transformacja informacji, wielkości zapotrzebowanej sumy pieniądza, transformacja terminów i ryzyka.
SYSTEM BANKOWY:
bank centralny- pełni 3 funkcje: 1. Emisyjną (emisja pieniądza); 2. Banku banków (nadzór nad działalnością banków); 3. Banku gospodarki narodowej (jest bankiem państwa- udziela kredytów dla rządu, kasowa obsługa budżetu, obsługa długu państwowego). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz