Finanse - wykład 4b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 4b - strona 1 Finanse - wykład 4b - strona 2 Finanse - wykład 4b - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie rezerwami walutowymi
Rezerwy to część aktywów banku centralnego denominowana w walucie obcej
Są istotnym elementem zabezpieczenia zobowiązań banku centralnego
Nadzór finansowy (1)
Nadzór finansowy różni się w skali międzynarodowej
Może być skonsolidowany lub podzielony pomiędzy instytucje
Banki centralne odgrywają istotna rolę w strukturach nadzoru
Regulacja wejścia na rynek bankowy
Regulacja działalności banków
Wymogi kapitałowe
Gwarancje depozytów
Funkcje banków komercyjnych(1)
Banki komercyjne mogą emitować pieniądz wirtualny lecz nie gotówkowy
Jak każde przedsiębiorstwo bank ma cel maksymalizacji zysku
Skąd bierze się zysk banku?
Działalność banków- oprocentowanie pożyczek, działalność niestandardowa- zysk operacyjny
Banki obsługują płatności w skali krajowej i międzynarodowej
Finansują handel międzynarodowy
Pełnią rolę brokerów i market maker ów Pełnią rolę underwriter ów przy emisji obligacji
Pojęcie kredytu(1)
Podstawowa funkcją banków jest udzielanie kredytów
Kredyt jest relacją pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem
Kredyt jest oparty na umowie zgodnie z którą wierzyciel stawia do dyspozycji kredytobiorcy środki, które kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić
Przedmiotem kredytu mogą być środki monetarne lub niemonetarne
Kredyt bankowy dotyczy środków monetarnych
Kredyty bankowe można podzielić na: kredyty bieżące, kredyty inwestycyjne i kredyty konsumpcyjne
Kredyty bieżące
Kredyty przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw: produkcja, magazynowanie, sprzedaż
Są to kredyty krótkoterminowe
Największy udział w kredytach bankowych
Kredyty inwestycyjne
Kredyty na aktywa trwałe
Przedmiotem inwestycji może być modernizacja, restytucja lub utworzenie nowego składnika majątkowego Kredyty średnio- i długoterminowe
Kredyty konsumpcyjne
Udzielane zwykle dla gospodarstw domowych
Finasowanie konsumpcji np. zakup samochodu
Splata odbywa się w ratach
Kredyt a pożyczka
Pożyczka dotyczy tylko środków monetarnych
Pożyczka to rodzaj długu
Pożyczkobiorca otrzymuje środki pieniężne i zobowiązuje się je spłacić w przyszłości
Pożyczka bankowa
Bank udziela pożyczki w formie kredytu, kosztem pożyczki jest stopa oprocentowania
Oprocentowanie proste= stopa proc.* początkowy bilans* okres pożyczki
Oprocentowanie realne- uwzględnienie inflacji
Oprocentowanie skumulowane= oprocentowanie

(…)

… pieniężne i zobowiązuje się je spłacić w przyszłości
Pożyczka bankowa
Bank udziela pożyczki w formie kredytu, kosztem pożyczki jest stopa oprocentowania
Oprocentowanie proste= stopa proc.* początkowy bilans* okres pożyczki
Oprocentowanie realne- uwzględnienie inflacji
Oprocentowanie skumulowane= oprocentowanie1*oprocentowanie2*…*oprocentowanien Banki inwestycyjne
Początkowo banki inwestycyjne pełniły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz