dostsowanie polskiego systemu bankowego do wymagań UE - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dostsowanie polskiego systemu bankowego do wymagań UE - wykład - strona 1 dostsowanie polskiego systemu bankowego do wymagań UE - wykład - strona 2 dostsowanie polskiego systemu bankowego do wymagań UE - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat:
Dostosowanie polskiego systemu bankowego do wymagań Unii Europejskiej.
Spis treści
Wstęp......................................................................................................3
Rozdział I. Dostosowanie do norm Unii Europejskiej...........................3
Status Narodowego Banku Polskiego........................................3
Rodzaje banków.........................................................................5
Status nadzoru bankowego.........................................................6
Bankowy Fundusz Gwarancyjny...............................................7
Rozdział II. Luka regulacyjna................................................................8
2.1. Zalecenia Komisji Europejskiej....................................................8
2.2. Zagraniczne ekspertyzy...............................................................12
Rozdział III. Interesy w procesie dostosowania krajowego sytemu bankowego do wymagań Unii Europejskiej.........................................15
3.1. Interesy inwestorów zagranicznych............................................15
3.2. Interesy nadzoru bankowego.......................................................15
3.3. Interesy deponentów...................................................................19
3.4. Interesy kredytobiorców.............................................................20
3.5. Interesy Regulatorów..................................................................20
3.6. Interesy grup nacisku..................................................................22
Zakończenie.........................................................................................23
Bibliografia..........................................................................................24
Spis tabel.............................................................................................24
Wstęp
Od kilku lat przeprowadzana jest u nas kompleksowa reforma sektora finansowego, którego najważniejszymi elementami są:


(…)

… jego działania.
Cel działania Narodowego Banku Polskiego należy sformułować bardziej precyzyjnie i jednoznacznie, analogicznie jak to jest zapisane w dyrektywach i zaleceniach Unii Europejskiej, które ów cel formułują następująco: „Podstawowym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) jest utrzymanie stabilności cen. Jeśli nie naruszy to celu stabilności cen, ESBC będzie wspierać ogólne polityki…
… wyłącznie o sprzyjaniu prowadzeniu polityki nadzorczej przez kompetentne w tej dziedzinie władze, a więc nie przewidują włączenia urzędów nadzorczych do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wyodrębnienie nadzoru bankowego pozwoliłoby NBP być bankiem banków i oddziaływać na ich działalność za pomocą instrumentów ekonomicznych, a nie administracyjnych. Jeżeli NBP chce być rzeczywiście niezależny…
… do parlamentów i rządów zainteresowanych państw.
Białą Księgę podzielono na dwie części. W pierwszej wyjaśniono specyficzny charakter dokumentu przygotowanego przez ekspertów pod kierunkiem komisarza ds. stosunków z Europą Środkową - Wschodnią Hansa von Broeka oraz komisarza ds. jednolitego rynku wewnętrznego Mario Montiego. W drugiej, nazwanej aneksem, przedstawiono szczegółową analizę poszczególnych obszarów…
….
W tych warunkach Komisja Europejska, 18 listopada 1994 r. przyjęła pakiet dokumentów zatytułowanych: Transfer funduszy w Unii Europejskiej: przejrzystość, skuteczność i stabilność. W jego skład wchodził: komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Instytutu Walutowego oraz Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, propozycja Dyrektywy o transgranicznych transferach(C 360 z 17 grudnia 1994 r…
… depozytów jest wywołany współwystępowaniem gwarancji Skarbu Państwa na wkłady oszczędnościowe osób fizycznych w trzech bankach do końca 1999 r.: PKO BP, Pekao SA i BGŻ SA z BFG. Przy czym do końca nie jest, jasne czy wyróżnikiem wkładu oszczędnościowego jest książeczka oszczędnościowa; czy może być ona na hasło; czy nie imienne produkty oszczędnościowe są nią objęte? Czy konto osobiste jest objęte…
… konsumpcyjnych w Polsce. Banki są ofiarami asymetrii informacji, mimo że posiadają wszelkie dane, aby przedstawić technikę informatyczną i racjonalne procedury deklaracjom kredytobiorcy i w ten sposób uzyskać nad nim przewagę informacyjną.
Perspektywa członkostwa we Wspólnotach Europejskich jest dla kredytobiorcy atrakcyjna, gdyż oznacza niższe koszty transakcyjne, m.in. przez zmniejszenie różnic w wysokości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz