handel zagraniczny i bilans płatniczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
handel zagraniczny i bilans płatniczy - wykład - strona 1 handel zagraniczny i bilans płatniczy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

HANDEL ZAGRANICZNY I BILANS PŁATNICZY
1.HANDEL ZAGRANICZNY-to odpłatna wymiana dóbr i usług z partnerami mającymi stałe poza granicą celną państwa
2.EKSPORT-oznacza sprzedaż za granicą towarów wytworzonych lub w znacznym stopniu przetworzonym w kraju
3.IMPORT- kupno towarów za granicą w celu wykorzystania ich na rynku krajowym
4.AUTORKIA GOSPODARCZA-system gospodarczy kraju oparty na pełnej samowystarczalności ekonomicznej, czyli brak jakichkolwiek powiązań ekonomicznych danego kraju z zagranicą
5.MONOKULTURA-jednostronny rozwój gospodarczy kraju, w kierunku zwiększenia produkcji jednego lub kilku dóbr przeznaczonych na eksport
6.DĄŻENIE DO LIBERALIZACJ WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ- zniesienie wszelkich barier i ograniczeń w swobodnym przepływie towarów i usług między państwami
7.PROTEKCIONIZM-ochrona rynku krajowego przed napływem konkurencyjnych towarów zagranicznych za pomocą ceł i bogatego arsenału innych narzędzi
8.PRZYCZYNY ROZWOJU HAND. ZAGRANICZNEGO
-trwałe lub przejściowe dysponowanie określonymi produktami przez dany kraj przy jednoczesnym braku tych produktów w innych krajach
-korzyści przewagi w kosztach komparatywnych (względnych)
-zaspokojenie zróżnicowanego popytu
-możliwość szybkiego wdrażania postępu technicznego
-rozszerzenie konkurencji
9.TEORIA KOSZTÓW ABSOLUTNYCH-absolutna przewaga w produkcji-z takiej samej ilości zasobów czynników produkcji jest się w stanie wyprodukować więcej jednostek określonego dobra
10.TEORIA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH-przewaga względna jest przewagą porównawczą wyliczoną na podstawie zestawienia przewag absolutnych
-kraj z przewagą absolutną w produkcji 2 dóbr ma przewagę względną w produkcji tego dobra przy którym przewaga absolutna w efektywności produkcji jest największa
-przewagę względną w wytwarzaniu określonego dobra ma więc ten kraj, w którym koszty alternatywne wytworzenia tego dobra są niższe
11.CŁO-opłata nakładana na towar w momencie przekroczenia granicy celnej państwa lub unii celniej i wyłącznie z tego tytułu
*cła gospodarcze mają charakter
-prohibicyjny
-ochronny
# eksporcie stosuje się je aby zabezpieczyć zaopatrzenie rynku krajowego w pewne dobra, które w innym przypadku zostałyby sprzedane za granicę.
# w imporcie cła ochronnego mają ograniczyć przywóz dóbr konkurencyjnych w stosunku do krajowych, sprawiają one ,że ceny dóbr importowanych są wyższe niż krajowych
12.CENY DUMPINGOWE-niższe od kosztów własnych produkcji lub niższych od cen rynkowych w jego kraju
13.KONTYNGENT-jest to stosowane przez państwo ograniczenie importu pewnych dóbr do danego kraju lub ich eksportu w ciągu określonego czasu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz