Przewaga kompartywna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewaga kompartywna - wykład - strona 1

Fragment notatki:

PRZEWAGA KOMPARTYWNA
Koszt alternatywny (inaczej: koszt utraconych możliwości) danego dobra jest wyznaczony przez ilość innych dóbr, z których trzeba zrezygnować, aby wytworzyć dodatkową jednostkę danego dobra. Koszty alternatywne informują nas o Relatywnych kosztach wytwarzania różnych dóbr.
Zgodnie z zasadą przewagi komparatywnej kraje wytwarzają i eksportują te dobra, których względne koszty produkcji są niższe w innych krajach.
GOSPODARKA OTWARTA Niezależnie od różnic w absolutnych kosztach wytwarzanych między krajami (tzn. korzyści absolutnych) istnieje pewien poziom kursu walutowego pozwalający każdemu krajowi produkować przynajmniej jedno dobro taniej niż inne kraje, przy założeniu, iż ceny wszystkich dóbr są wyrażone w tej samej walucie. Jeśli kurs walutowy znajduje się na poziomie równowagi, każdy kraj może eksportować co najmniej jedno dobro, wpływy ze sprzedaży którego pokrywają wydatki na import i eksport.
RÓŻNICE W RELACJI KAPITAŁ PRACA
Względnie obfite wyposażenie w dany czynnik wytwórczy (kapitał lub praca) powoduje, że czynnik ten staje się względnie tani. Dobra, do wytworzenia których zużywa się relatywnie dużo tego czynnika wytwórczego, będą w rezultacie również względnie tanie, np. Japonia ma duży kapitał więc eksportuje towary kapitałochłonne (komputery itp.) Chiny mają dużo rąk do pracy więc eksportują towary pracochłonne. W produkcji tych właśnie dóbr kraj będzie wykazywał przewagę komparatywną.
Dwa wyjaśnienia przewagi komparatywnej: Ricardo - źródła p.k. upatruję w różnicach w technice, wydajności i pracochłonności między krajami.
Istota p.k. wiąże się z różnicami w skali międzynarodowej w relatywnych kosztach czynników wytwórczych: nawet jeśli poszczególne kraje dysponują tą samą technologią i nie występują między nimi różnice w wydajności pracy ujęciu fizycznym, mogą się one jednak różnić pod względem relatywnych cen dóbr krajowych, będących odbiciem różnic względnych kosztów czynników wytwórczych między krajami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz