Finanse i bankowość - strona 3

Projekty utworzenia Banku Narodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Projekty utworzenia Banku Narodowego W okresie między pierwszym a drugim rozbiorem Polski bankowość przeżywała burzliwy rozwój. Warszawa była jednym z ważniejszych centrów finansowych Europy. Po­ziom i możliwości kapitałowe bankowości polskiej nie odbiegały od ówczesnych standardów europejskich. Po...

Struktura organizacyjna banków- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Struktura organizacyjna banków Bankiem zawsze kieruje zarząd, któremu przewodniczy prezes zarządu banku. Dokładny zakres obowiązków członków zarządu często precyzuje statut banku, a jeśli to nic zostało zrobione — podział opiera się na praktyce bankowej i prawie handlowym. Warto zauważyć, że teoret...

Instrumenty pochodne- opracowanie - transakcje terminowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Warunki oferty instrumentów pochodnych projektowanego banku, na podstawie istniejącej oferty rynkowej W skład naszej oferty wchodzą:   - transakcje terminowe (FX FORWARD, FRA, FX SWAP) - opcje walutowe - transakcje CIRS oraz IRS Terminowa transakcja wymiany walut FX Czas zawarcia transa...

Operacje Kasowo-Skarbcowe- oprcowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1946

Operacje kasowo-skarbcowe  Operacje kasowoskarbcowe Ogół czynności bankowych polegających na wypłacaniu , przyjmowaniu i przechowywaniu znaków pieniężnych. Obecnie szczególnie w bankowości detalicznej bankomaty zastępują pracę kasjerów bankowych. Operacje oferowane przez Green Silesia B...

Klasyfikacja operacji bankowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 245

Klasyfikacja operacji bankowych Operacje bankowe mogą być klasyfikowane według: podmiotów: - własne; - klientów: - obce: terytorium: - krajowe i zagraniczne; - międzybankowe i międzyoddziałowe; rodzajów operacji: - bilansowe: - pozabilansowe; przedmiotu działania: - czynne (aktywne); - bierne ...

Wykłady z finansów i bankowości - ubezpieczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4151

Wykład 2 - 22.02.2006 Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Ubezpieczenie postrzegamy jako dyscyplinę naukową, która jest szeroko stosowana w praktyce gospodarczej. Wiedza ubezpieczeniowa jest syntetycznym dorobkiem wielu nauk(ekonomicznej, prawnej, socjologicznej, psychologicznej,...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Usługi, Operacji I Innowacje Bankowe Na podstawie wykładów dr Jolanty Juzy Z jaka strukturą systemu bankowego mamy dzisiaj do czynienia? Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego -obowiązuje od 1989 roku (transformacja systemu gospodarczego). Szczebel nadrzędny - bank centralny Szczebel podrzędn...

Operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

WYKŁAD I 22.02.2003 OPERACJE BANKOWE - wszystko to, co w prawie bankowym zostało zastrzeżone do wykonywania przez bank. Ustawa Prawo Bankowe z 1997r., która weszła w życie 1 stycznia 1998r. określa czynności zastrzeżone dla banków, gdzie prawo wyróżnia dwie kategorie czynności (operacji) bankowych:...

Wykład - postępowanie egzekucyjne należności bankowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE NALEŻNOŚCI BANKOWYCH /NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP SA/. Spis treści. Wstęp We współczesnej literaturze z dziedziny bankowości coraz częściej pojawia się problematyka ryzyka bankowego i bankowych wierzytelności podwyższonego ryzyka, z uwagi na ich znaczącą rolę w funkcjono...