Wykład - postępowanie egzekucyjne należności bankowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - postępowanie egzekucyjne należności bankowych - strona 1 Wykład - postępowanie egzekucyjne należności bankowych - strona 2 Wykład - postępowanie egzekucyjne należności bankowych - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE NALEŻNOŚCI BANKOWYCH
/NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP SA/.
Spis treści.
Wstęp
We współczesnej literaturze z dziedziny bankowości coraz częściej pojawia się problematyka ryzyka bankowego i bankowych wierzytelności podwyższonego ryzyka, z uwagi na ich znaczącą rolę w funkcjonowaniu banku.
Istotne zmiany zachodzące w Polsce od 1989 roku objęły również system bankowy.
Zmiany te dotyczą zarówno płaszczyzny gospodarczej jak i prawnej. Zmianie uległy również elementy otoczenia marketingowego banków oraz ich potencjalnych kontrahentów. W wyniku reformy bankowej z 1989 roku, ukształtowana w poprzednich latach struktura bankowości w Polsce zaczęła przystosowywać się do zasad i mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Ważnym elementem zmian było wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i utworzenie odrębnego banku państwowego- Powszechnej Kasy Oszczędności. Kolejne zmiany to przede wszystkim powołanie licznej grupy nowych banków. Są to samodzielne i samofinansujące się jednostki organizacyjne, prowadzące działalność polegającą głównie na gromadzeniu środków, udzielaniu kredytów i pożyczek oraz przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych. Mają prawo tworzenia spółek prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielni, a także podejmowania działalności gospodarczej w innych formach. Każdy bank może swobodnie decydować o przedmiocie i zakresie swojego działania i stosownie do własnej woli oferować usługi. Dalszy rozwój systemu bankowego w Polsce wymaga przede wszystkim działania w następujących dziedzinach: dostosowanie norm regulujących działanie banku centralnego oraz banków komercyjnych do dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, wzmocnienie polskiego systemu bankowego w drodze prywatyzacji, konsolidacji i dokapitalizowania, określenie roli kapitału zagranicznego w polskiej bankowości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz