Struktura organizacyjna banków- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna banków- opracowanie - strona 1 Struktura organizacyjna banków- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Struktura organizacyjna banków
Bankiem zawsze kieruje zarząd, któremu przewodniczy prezes zarządu banku. Dokładny zakres obowiązków członków zarządu często precyzuje statut banku, a jeśli to nic zostało zrobione — podział opiera się na praktyce bankowej i prawie handlowym. Warto zauważyć, że teoretycznie prezes jest tylko jednym z członków zarządu banku, a podstawowe decyzje są podejmowane w drodze głosowania, większością głosów zarządu. Dotyczy to także dokumentów normujących pracę banku, zwanych zarządzeniami (termin „zarządzenie zarządu” nic brzmi najlepiej, ale jest powszechnie używany). W praktyce w wielu bankach prezesi odgrywają rolę decydującą, a inni członkowie zarządu nie ośmielają się w istotnych sprawach głosować odmiennie.
Zarząd banku jest kontrolowany przez radę nadzorczą, której musi regularnie udostępniać całą dokumentację. W większości banków rada nadzorcza ma prawo dokonywać niezbędnych zmian w składzie zarządu, natomiast nie powinna się mieszać do realizowania przez niego bieżącej polityki (jeśli nic stanowi ona zagrożenia dla banku).
O wszystkich zasadniczych kwestiach dotyczących przyszłości banku decydują właściciele, czyli walne zgromadzenie akcjonariuszy (w bankach będących jednoosobowymi spółkami skarbu państwa w imieniu państwa wy­stępuje minister finansów). Stąd też zmiany w statucie banku, podział zys­ków za rok ubiegły, przyjęcie sprawozdań rocznych, zatwierdzenie planów rozwoju banku, mianowanie rady nadzorczej, zmiany w wysokości kapitału akcyjnego (i związane z tym np. postanowienie o emisji akcji) muszą być przyjęte przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. W razie konieczność walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do podejmowania w jego imieniu konkretnych kroków, dzieje się tak jednak tylko w niektórych bankach Polityka kadrowa w banku jest realizowana przez zarząd. Zwykle najważniejsze decyzje w tym zakresie podejmuje prezes banku.
Banki duże i średnie można podzielić na centralę i sieć terenowa. Centrala z kolei dzieli się zwykle na departamenty, których liczba jest bardzo zróżnicowana (w niektórych bankach funkcjonują też wydzielone komórki. np. wydział kadr czy biuro studiów).11 11 Z. Dobosiewicz: Podstawy... op. cit. s.29
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz