Analiza ekonomiczna - strona 19

Analiza Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-usługowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

I. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo usługowe (PPHU) Palarnia Kawy „Mag” jest spółką cywilną zarejestrowaną w marcu 1992 r. z siedzibą w Bochni. Jego obecnymi właścicielami są bracia Kazimierz i Bogusław Budek. Analizowana firma jest przedsiębiorstwem średnim, bowiem zatrudnia obecnie 190 praco...

Analiza progu rentowności - Próg

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej ( w wyrażeniu ilościowym) K c = K st + k zj Q (1) gdzie: Q - produkcja (sprzedaż ) w jednostkach naturalnych w analizowanym okresie, K c - koszty całkowite an...

Analiza przedsiębiorstwa "NET" - Reklama w sieci Internet

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Analiza przedsiębiorstwa NET 1. O firmie Z dniem 30.11.1999 działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła firma "-Net" zlokalizowana w w lokalu mieszkalnym przy ul. Właścicielami firmy są: Współzałożycielka jako kapitał założycielski wnosi do fir...

Analiza przedsiębiorstwa budowlanego XXX

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

Przedsiębiorstwo Budowlane „XXX” Sp. z o.o. SPIS TREŚCI I. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa II. Analiza makrooteczenia III. Analiza otoczenia konkurencyjnego Ogólna charakterystyka sektora Prognozy i tendencje rozwojowe Analiza wnętrza firmy struktura zatrudnienia struktura organizacyjna wspó...

Analiza przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Abcxv s.c.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Abcxv s.c. Spis treści Charakterystyka firmy Powołanie (misja) przedsiębiorstwa Horyzont czasowy strategii Otoczenie zewnętrzne - ogólne Otoczenie zewnętrzne - celowe Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Analiza SWOT Wnioski Cele strategiczne 1 Charak...

Analiza rachunku przepływów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

I. Podstawy prawne i istota cash flow Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych(cash flow) jest jednym z elementów sprawozdania finansowego dużych jednostek. Sprawozdanie finansowe składa się z : bilansu, rachunku zysków i strat, inform acji dodatkowej. Ponadto sprawozdanie finansowe obejmuje w ...

Analiza rynku - charakterystyka przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

A N A L I Z A R Y N K U Charakterystyka przedsiębiorstwa Nazwa przedsiębiorstwa - THOMPSON RAMO WOOLDRIGE INC. POLSKA (TRW POLSKA) centrala firmy - mieści się w Clevland, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Zakres działania firmy TRW obejmuje takie kraje jak: Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, P...

Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdania finansowe tworzą grupy kapitałowe składające się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych lub z jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych. Definicja jednostki dominującej (ustawowa): Przez jednostkę domin...

Analiza spółki "GPRD" - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

SPIS TREŚCI Charakterystyka przedsiębiorstwa 1.Charakterystyka przedsiębiorstwa: 1.1. Forma organizacyjno prawna Obiektem analizy finansowej jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Gdańsku. Przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru handlowego w dziale B pod nume...

Analiza spółki "Pol-N"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

ANALIZA FINANSOWA FIRMY POL-N 1. ZADŁUŻENIE 2. PŁYNNOŚĆ 3. RENTOWNOŚĆ 1. ANALIZA ZADŁUŻENIA. Analiza struktury kapitałów firmy Pol-N pokazuje na rosnący udział kapitałów obcych w pasywach przedsiębiorstwa. Może to być zjawisko korzystne, ponieważ kapitały obce są tańsze od kapitałów własnych, ale z...